Aktualizace Koncepce nakládání s RAO a VJP

Aktualizaci Koncepce schválila 26. srpna 2019 Vláda ČR.

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR je klíčový dokument, který formuluje zásady, postupy a cíle státu na období přibližně do roku 2030 s výhledem na další období.

Více informací o procesu SEA je k dispozici na webu CENIA.

Aktualizace Koncepce, stanoviska a vyjádření příslušných subjektů

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

Vyhodnocení Koncepce

Přílohy k vyhodnocení Koncepce

Stanovisko MŽP k návrhu aktualizace Koncepce

Prohlášení MPO ke stanovisku MŽP

Usnesení vlády č. 852/2017

Odůvodnění nezapracování požadavků vyplývajících ze stanoviska SEA do koncepce


Dotazy a stanoviska zájmových subjektů v ČR

Vyjádření


Dotazy a stanoviska zájmových subjektů v SR

Vyjádření


Stanovisko Polska

Vyjádření


Dotazy a stanoviska zájmových subjektů v SRN

Stanovisko SRN

Vyjádření


Dotazy a stanoviska zájmových subjektů v Rakousku

Stanovisko Rakouska

Vyjádření