Havarijní cvičení na Richardu

Na úložišti Richard v Litoměřicích úspěšně proběhlo havarijní cvičení

29. května 2024

Litoměřice, 29. května 2024 – Dnes proběhlo na Úložišti radioaktivních odpadů Richard v Litoměřicích plánované havarijní cvičení. Úkolem cvičení bylo prověřit připravenost SÚRAO na vznik mimořádné události. Cvičení proběhlo podle předem připraveného scénáře za účasti báňských záchranářů.  Simulovanou událostí bylo zahoření vysokozdvižného vozíku v podzemní části úložiště a k navození realistických podmínek požáru v podzemí byla použita i pyrotechnika.

Cvičení zahájil správce úložiště v 9 hodin a 51 minut vyhlášením radiační mimořádné události. V průběhu cvičení byla ověřena součinnost SÚRAO a báňské záchranné služby při zajištění bezpečnosti osob i zařízení. Cvičení bylo ukončeno v 11 hodin a 40 minut a prokázalo, že postupy řešení mimořádné události jsou nastaveny optimálně a zasahující pracovníci SÚRAO spolu s přivolanými záchranáři jsou připraveni podle nich postupovat.

Havarijní cvičení se konají pravidelně jednou ročně. Jejich cílem je prověřit stálou připravenost předem určených osob a nastavených postupů pro zajištění bezpečného provozu úložiště.

“Jsme velmi spokojeni s výsledky dnešního cvičení. Ukázalo se, že personál a systémy jsou dobře připraveny na případné mimořádné situace. Bezpečnost našich pracovníků a obyvatel v okolí je pro nás nejvyšší prioritou,” uvedl Jaromír Sud, vedoucí specialista pro radiační ochranu.

Prohlédněte si fotogalerii

Přiřazené štítky