Občanské kontrolní komise

Občanské kontrolní komise jsou tu proto,
aby zvyšovaly informovanost veřejnosti o dění v úložištích

V komisích mají své zástupce obce a města, jež se v blízkosti úložišť nachází, své místo zde mají i zástupci příslušného kraje. Pravidelná jednání zajišťují efektivní a přímou komunikaci mezi zástupci veřejnosti a Správou.

Občanská kontrolní komise Richard

Občanská kontrolní komise Richard vznikla v roce 2015. V komisi mají své zástupce Ústecký kraj, město Litoměřice a obce Žalhostice, Miřejovice, Velké Žernoseky a Michalovice.

Personální složení OKK Richard

Jméno Instituce Funkce
Mgr. Petr Panaš město Litoměřice 3. místostarosta
Ing. Pavel Gryndler město Litoměřice vedoucí odboru životního prostředí
Miroslav Letafka město Litoměřice referent krizového řízení
Ing. Jiří Kopejtko obec Miřejovice zastupitel
Jan Hamerník obec Žalhostice starosta
Ing. Petr Waldhauser obec Velké Žernoseky zastupitel
Ing. Dana Horká obec Michalovice starostka
Ing. Irena Jeřábková Ústecký kraj vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Helena Skalníková Ústecký kraj vedoucí oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Personální složení týmu profesních partnerů OKK Richard

Jméno Instituce Funkce
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. SÚRAO ředitel
Ing. Martina Máčelová SÚRAO vedoucí oddělení správy a provozu ÚRAO
Ing. Petr Pavlovič SÚRAO správce ÚRAO Richard a Bratrství
Ing. Jaromír Augusta, Ph.D. SÚRAO závodní dolu
Mgr. Tereza Kašparová SÚRAO zástupce za oblast komunikace
Ing. Vratislav Procházka OBÚ Most vedoucí báňský inspektor

 

Občanská kontrolní komise Bratrství

Občanská kontrolní komise Bratrství vznikla v roce 2017. V komisi mají své zástupce Jáchymov, Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, město Ostrov a Karlovarský kraj.

Personální složení OKK Bratrství

Jméno instituce funkce
město Jáchymov
Ing. Jan Horník město Boží Dar starosta
Mgr. Jana Nýdrová město Loučná pod Klínovcem starostka
Město Ostrov
Ing. Karel Jakobec Karlovarský Kraj náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a energetiku

Personální složení týmu profesních partnerů OKK Bratrství

 

Jméno Instituce Funkce
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. SÚRAO ředitel
Ing. Martina Máčelová SÚRAO vedoucí oddělení správy a provozu ÚRAO
Ing. Petr Pavlovič SÚRAO správce ÚRAO Richard a Bratrství
Ing. Jaromír Augusta, Ph.D. SÚRAO závodní dolu
Mgr. Tereza Kašparová SÚRAO zástupce za oblast komunikace
Ing. Dušan Spinetti OBÚ Sokolov báňský inspektor

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Kašparová
mobil: +420 724 981 062
[email protected]