Občanské kontrolní komise

Občanské kontrolní komise jsou tu proto,
aby zvyšovaly informovanost veřejnosti o dění v úložištích

V komisích mají své zástupce obce a města, jež se v blízkosti úložišť nachází, své místo zde mají i zástupci příslušného kraje. Pravidelná jednání zajišťují efektivní a přímou komunikaci mezi zástupci veřejnosti a Správou.

Občanská kontrolní komise Richard

Občanská kontrolní komise Richard vznikla v roce 2015. V komisi mají své zástupce Ústecký kraj, město Litoměřice a obce Žalhostice, Miřejovice, Velké Žernoseky a Michalovice.

Personální složení OKK Richard

Jméno instituce funkce
Mgr. Václav Červín Litoměřice 3. místostarosta
Ing. Pavel Gryndler Litoměřice vedoucí odboru životního prostředí
Miroslav Letafka Litoměřice referent krizového řízení
Václav Kopejtko Miřejovice zastupitel obce
Jaroslav Bartoš Žalhostice zastupitel obce
Ing. Petr Waldhauser Velké Žernoseky zastupitel obce
Bc. Hana Krejčová Michalovice starostka
Jitka Sachetová Ústecký Kraj radní Ústeckého kraje

Personální složení týmu profesních partnerů OKK Richard

Jméno instituce funkce
Mgr. Tereza Kašparová SÚRAO tajemník
Ing. Martina Máčelová SÚRAO vedoucí oddělení správy a provozu ÚRAO
Ing. Renata Hladová SÚRAO zástupce za oblast projektové přípravy ÚRAO Richard
Ing. Petr Pavlovič SÚRAO zástupce za oblast provozu úložiště radioaktivního odpadu Richard
Mgr. Martina Bílá SÚRAO zástupce za oblast komunikace
SÚRAO závodní dolu

 

Občanská kontrolní komise Bratrství

Občanská kontrolní komise Bratrství vznikla v roce 2017. V komisi mají své zástupce Jáchymov, Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, město Ostrov a Karlovarský kraj.

Personální složení OKK Bratrství

Jméno instituce funkce
Ing Bronislav Grulich město Jáchymov starosta
Ing. Jan Horník město Boží Dar starosta
Mgr. Jana Müllerová město Loučná pod Klínovcem starostka
Ing. Jan Bureš Město Ostrov starosta
Ing. Karel Jakobec Karlovarský Kraj radní Karlovarského kraje pro životní prostředí

Personální složení týmu profesních partnerů OKK Bratrství

Jméno instituce funkce
Mgr. Tereza Kašparová SÚRAO tajemník
Ing. Martina Máčelová SÚRAO vedoucí oddělení správy a provozu ÚRAO
Ing. Renata Hladová SÚRAO zástupce za oblast projektové přípravy ÚRAO Bratrství
Ing. Petr Pavlovič SÚRAO zástupce za oblast provozu úložiště radioaktivního odpadu Bratrství
Mgr. Martina Bílá SÚRAO zástupce za oblast komunikace

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Kašparová
mobil: +420 724 981 062
[email protected]