Občanská bezpečnostní komise

OBK Dukovany vznikla v roce 1996 na základě dohody
mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi.

Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou.

Členy jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany a od 8. září 2016 je členem také Správa úložišť radioaktivních odpadů, neboť je provozovatelem Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany. Více informací o OBK Dukovany najdete na stránkách www.obkjedu.cz.