Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky SÚRAO byly uvedeny do provozu v únoru 2019
s maximálním důrazem na přehlednost, použitelnost a přístupnost

Webové stránky SÚRAO odpovídají standardům přístupnosti zakotvených v novele Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. a splňují pravidla uveřejněná v příloze vyhlášky o přístupnosti. Tento web také splňuje standardy a pravidla WCAG 2.0.

I přes naši veškerou snahu a vůli je však možné, že se zde nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na e-mailovou adresu [email protected]. Děkujeme.