Veřejná konzultace aktualizace Koncepce

Koncepce nakládání s RAO a VJP

11. března 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou konzultaci k přípravě aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem na další desetiletí s výhledem po roce 2050. Do této konzultace se může zapojit odborná i široká veřejnost. Cílem je získat co nejvíce informací, jejich realizace bude předmětem dalšího vyhodnocení, včetně technického a legislativního posouzení. Pokud se chcete do veřejné konzultace k aktualizaci koncepce zapojit, můžete tak učinit do 1. dubna tohoto roku prostřednictvím online formuláře na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Odkaz na on-line formulář zde.