Gravimetrie

Do hloubek bez vrtání

Tíhová měření slouží k sestavení strukturně-geologických modelů dané oblasti do velmi značných hloubek. Detekuje nehomogenity horninového prostředí na základě rozdílných hustotních podmínek. Využívá se k vyhledávání skrytých těles a struktur s odlišnou hustotou od okolního prostředí, magmatických intruzí a některých zlomových struktur, a to v měřítcích od několika metrů až po desítky kilometrů.

Principem metody je přesné měření tíhového zrychlení v terénu v zaměřených bodech s přesnou nivelací. Nežádoucí faktory se odstraňují redukcemi. Další opravy se zavádí následně (chod přístroje, normální tíhové zrychlení, nadmořská výška, topokorekce apod.). Výsledkem jsou pak úplné Bouguerovy anomálie, které vyjadřují účinky hustotně anomálních geologických struktur a těles. Kvantitativní interpretace proto vyžaduje znalost hustot zastoupených hornin a také množství opěrných objektivních údajů o tektonické stavbě.