thumb

Biologie I. Vymezení zájmových území pro biologický průzkum a monitoring v dalších etapách výzkumu

Publikováno:2022
Autor:Pravec, Pravcová a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 591/2022

Formát: pdf   Velikost: 44701 kB

Stáhnout dokument
thumb

Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v plaše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka

Publikováno:2018
Autor:Říčka A., Kuchovský T. a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 216/2018

Režimní měření průtoků povrchových vodotečí, vydatnosti pramenů, kolísání hladiny podzemních vod spojené s měřením fyzikálně-chemických parametrů.

Formát: pdf   Velikost: 16610 kB

Stáhnout dokument
thumb

Mikrobiální screening PVP Bukov a dolu Rožná - závěrečná zpráva

Publikováno:2019
Autor:Steinová J., Černík M.,
Číslo SÚRAO:TZ 382/2019

Cílem této zprávy je shrnout výsledky mikrobiologického průzkumu v oblasti PVP Bukov a dolu Rožná.

Formát: pdf   Velikost: 4266 kB

Stáhnout dokument