thumb

Review of the public involvement in the site selection process for a deep geological repository for spent nuclear fuel in 8 countries

Publikováno:2022
Autor:Pohjonen, Seppälä
Číslo SÚRAO:TZ 572/2022

Formát: pdf   Velikost: 1867 kB

Stáhnout dokument
thumb

Situace a postoje rezidentů a rekreantů v lokalitě ETE Jih (Janoch). Průběžná dílčí deskriptivní zpráva z kvantitativního šetření.

Publikováno:2017
Autor:S. Hampl
Číslo SÚRAO:TZ 197/2017

Souhrnná deskriptivní zpráva z desk research a z kvantitativního a kvalitativního dotazníkového terénního šetření v lokalitě ETE Jih (Janoch).

Formát: pdf   Velikost: 1883 kB

Stáhnout dokument
thumb

Situace a postoje rezidentů a rekreantů v lokalitě EDU západ (Na Skalním). Průběžná dílčí deskriptivní zpráva z kvantitativního šetření.

Publikováno:2017
Autor:S. Hampl
Číslo SÚRAO:TZ 197/2017

Souhrnná deskriptivní zpráva z desk research a z kvantitativního a kvalitativního dotazníkového terénního šetření v lokalitě EDU západ (Na Skalním).

Formát: pdf   Velikost: 1904 kB

Stáhnout dokument