thumb

Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stadia realizace vzorku

Publikováno:2021
Autor:Forman L., Picek M. a kolektiv
Číslo SÚRAO:TZ544/2021

ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝZKUMNÁ ČÁST PROJEKTU Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stadia realizace ...

Formát: pdf   Velikost: 24573 kB

Stáhnout dokument
thumb

Zhodnocení konstrukčních prvků z hlediska vzájemných interakcí s materiály na bázi bentonitu v úrovni ukládacího horizontu

Publikováno:2022
Autor:Petr Večerník a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 616/2022

Tato zpráva je závěrečnou zprávou Dílčího úkolu 4 (DÚ04) zakázky SÚRAO „Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ“.

Formát: pdf   Velikost: 1489 kB

Stáhnout dokument
thumb

Metodiky testování bentonitů

Publikováno:2022
Autor:Vašíček, Bedrníková, Černá a kolektiv
Číslo SÚRAO:TZ 590/2022

Formát: pdf   Velikost: 1201 kB

Stáhnout dokument