thumb

Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v plaše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka

Publikováno:2018
Autor:Říčka A., Kuchovský T. a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 2016/2018

Režimní měření průtoků povrchových vodotečí, vydatnosti pramenů, kolísání hladiny podzemních vod spojené s měřením fyzikálně-chemických parametrů.

Formát: zip   Velikost: 15681 kB

Stáhnout dokument
thumb

VZNIK A MONITORING EDZ PŘI VÝSTAVBĚ PVP BUKOV – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Publikováno:2019
Autor:Staš L., Bláha P. a kol.
Číslo SÚRAO:TZ351-2019

Práce popisuje výsledky řešení dílčího projektu Vznik a monitoring EDZ při výstavbě PVP Bukov.

Formát: zip   Velikost: 10634 kB

Stáhnout dokument
thumb

Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - část II Geotechnická charakterizace - Závěrečná zpráva

Publikováno:2017
Autor:Souček K., Vavro M., Staš L., Kaláb Z., Koníček P. a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 221/2018

jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnoc

Formát: pdf   Velikost: 18589 kB

Stáhnout dokument