thumb

Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov - část II Geotechnická charakterizace - Závěrečná zpráva

Publikováno:2017
Autor:Souček K., Vavro Martin, Staš L., Kaláb P., Koníček P a kol.
Číslo SÚRAO:

jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnoc

Formát: pdf   Velikost: 18589 kB

Stáhnout dokument
thumb

Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov

Publikováno:2017
Autor:Bukovská Z., Verner K.
Číslo SÚRAO:

podzemní výzkumné pracoviště Bukov, situované na 12. patře bývalého uranového dolu Rožná. Laboratoř pro výzkumné experimenty dlouhodobé bezpečnosti

Formát: pdf   Velikost: 40177 kB

Stáhnout dokument
thumb

Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora - Lokalita Horka

Publikováno:2018
Autor:Šedivá K.
Číslo SÚRAO:ZZ 287/2018

Kompletní monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území lokalita Horka

Formát: pdf   Velikost: 3127 kB

Stáhnout dokument