thumb

Hydrogeologický a hydrochemický monitoring podzemních a důlních vod v prostoru PVP Bukov - etapová zpráva za rok 2020

Publikováno:2022
Autor:Vylamová, Kocman
Číslo SÚRAO:TZ 545/2021

Formát: pdf   Velikost: 5845 kB

Stáhnout dokument
thumb

Zjištění prostorové homogenity horninového prostředí před provedením trhacích prací pomocí seismické tomografie

Publikováno:2022
Autor:Chabr a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 548/2021

Formát: pdf   Velikost: 5855 kB

Stáhnout dokument
thumb

Mikrobiologický monitoring vybraných podzemních vod PVP Bukov a dolu Rožná

Publikováno:2022
Autor:Steinová, Zuna a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 547/2021

Formát: pdf   Velikost: 3370 kB

Stáhnout dokument