thumb

Geotermické zhodnocení potenciálních lokalit HÚ na základě dostupných údajů

Publikováno:2020
Autor:Petr Dědeček a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 486/2020

Tento dokument shrnuje v současnosti dostupné poznatky o geotermických vlastnostech hornin a horninového prostředí na území sedmi původních kandidátních lokalit.

Formát: pdf   Velikost: 2740 kB

Stáhnout dokument
thumb

EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ PLYNOPROPUSTNOSTI INŽENÝRSKÝCH BARIÉR HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Publikováno:2019
Autor:Jiří Svoboda a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 384/2019

Cílem dílčího projektu Experimentální hodnocení plynopropustnosti inženýrských bariér hlubinného úložiště bylo, na základě podrobné literární rešerše.

Formát: pdf   Velikost: 3449 kB

Stáhnout dokument
thumb

MIGRAČNÍ PROCESY RADIONUKLIDŮ V PROSTŘEDÍ KRYSTALICKÝCH HORNIN A MIGRAČNÍ PARAMETRY HORNIN ČESKÉHO MASIVU

Publikováno:2018
Autor:Václava Havlová a kol.
Číslo SÚRAO:TZ 333/2018

Tato zpráva shrnuje výsledky stanovení transportních parametrů granitických a metamorfovaných hornin z Českého masivu v rámci ZL Transport 1 a Charakterizace PVP Bukov.

Formát: pdf   Velikost: 3234 kB

Stáhnout dokument