SubmenuZavřít

Radioaktivní odpady

Při využívání radioaktivních látek v průmyslu, výzkumu a dalších odvětvích lidské činnosti mohou vznikat radioaktivní odpady. Podle atomového zákona je radioaktivním odpadem věc obsahující radioaktivní látku, pro kterou se nepředpokládá další využití. Bezpečnou likvidaci radioaktivních odpadů garantuje stát prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Základním požadavkem je zabezpečit trvalé oddělení radioaktivních odpadů od životního prostředí, a to po celou dobu, po kterou mohou pro člověka a jeho životní prostředí představovat riziko. Je to proces sestávající z mnoha kroků, který se řídí legislativními opatřeními a děje se pod dohledem státních kontrolních institucí.