Připravované úložiště vysokoaktivních odpadů

Všechny země, které produkují vysokoaktivní odpady a
vyhořelé jaderné palivo se o tyto materiály musí postarat samy.

Hlubinné úložiště je celosvětově považováno za nejbezpečnější způsob, jak zneškodnit vysokoaktivní odpady a vyhořelé radioaktivní odpady. Také Česká republika směřuje k jeho výstavbě.

Co je hlubinné úložiště

Jak hlubinné úložiště funguje a proč se bez něj neobejdeme?

to mě zajímá
Zajištění bezpečnosti

Dlouhodobá bezpečnost je prioritou při vývoji hlubinného úložiště

to mě zajímá
Hlubinné úložiště v Česku

O českém konceptu ukládání vysokoaktivních odpadů

to mě zajímá
Výzkum

Výzkumné práce jsou nedílnou součástí přípravy hlubinného úložiště

to mě zajímá