Aktuality

Leták - 50 let úložiště Richard

Leták - 50 let úložiště Richard

Na letošní rok připadá hned několik významných výročí spojených s ukládáním radioaktivních odpadů v České republice. Úložiště Bratrství u Jáchymova slaví 40 let provozu, úložiště Richard u Litoměřic dokonce 50 let provozu a zároveň letos uplyne 55 let od zahájení ukládání prvních radioaktivních odpadů v již uzavřeném úložišti Hostim u Berouna. Posledníz povrchových úložišť – úložiště Dukovany – si na kulatiny musí počkat do příštího roku, kdy oslaví 20 let.

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Správa úložišť radioaktivních odpadů připravila v roce 2014 exkurze do jaderné elektrárny Temelín pro obyvatele vybraných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště. Pro zájemce z lokalit Čertovka, Čihadlo, Kraví Hora a Hrádek jsou připraveny čtyři exkurze, další lokality budou v průběhu roku osloveny.

Zprávy ze Správy - únor 2014

Zprávy ze Správy - únor 2014

Únorové číslo novin Zprávy ze Správy.

“V zásadě” žádné námitky proti hlubinnému úložišti ve Francii, sděluje Andra

“V zásadě” žádné námitky proti hlubinnému úložišti ve Francii, sděluje Andra

6. 2. 2014 (NucNet): Národní agentura pro nakládání s radioaktivními odpady (Andra) oznámila, že panel francouzské Národní komise pro veřejnou diskusi (Commission Nationale du Débat Public, CNDP) vydal prohlášení, že “v principu” nemá námitky proti projektu hlubinného úložiště Cigéo.

Stanovisko Správy úložišť k rozhodnutí ministra životního prostředí ve věci průzkumného území v lokalitě Kraví hora

Na konci prosince 2013 došlo po více než půl roce k posunu ve věci stanovení průzkumného území pro lokalitu Kraví hora. Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský zrušil původní rozhodnutí o stanovení průzkumného území z května 2013 a vrátil jej k novému projednání. Důvodem vrácení byly podle ministra připomínky rozkladové komise, s nimiž se Ministerstvo životního prostředí ve svém původním rozhodnutí dostatečně nevypořádalo.

Zprávy ze Správy - prosinec 2013

Zprávy ze Správy - prosinec 2013

Prosincové číslo novin Zprávy ze Správy.

4 kanadské lokality odsouhlasily další studie

4 kanadské lokality odsouhlasily další studie

4 lokality budou pokračovat v detailnější studii pro budoucí hlubinné úložiště

4. Exchange Forum IGD-TP

4. Exchange Forum IGD-TP

Ve dnech 29. a 30. října 2013 se uskuteční již čtvrté Exchange Forum technologické platformy IGD-TP (Implementing Geological Disposal Technology Platform). Jednání nad aktuálními tématy priorit výzkumu a vývoje podporovaného ze zdrojů Evropské komise, se uskuteční v Kongresovém centru Praha za organizační podpory SÚRAO.

Zprávy ze Správy

Zprávy ze Správy

V sekci informační koutek je ke stažení nové číslo Zprávy ze Správy.

V Praze se konala závěrečná konference mezinárodního projektu IPPA

V Praze se konala závěrečná konference mezinárodního projektu IPPA

Praha, 4. 10. 2013 Ve dnech 30. 9. – 1. 10. proběhla v Břevnovském klášteře v Praze závěrečná konference mezinárodního projektu IPPA (Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal). Na konferenci přijela více než stovka hostů z celkem 18 zemí, kteří se intenzivně věnovali teoriím participace veřejnosti a jejich uváděním do praxe.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IPPA

Konference pro koncové uživatele výsledků projektu IPPA(Implementing Public Participation Approches – implementace přístupů zapojování veřejnosti)

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO