Aktuality

Zprávy ze Správy Podzim 2016

Zprávy ze Správy Podzim 2016

Ačkoliv v minulých měsících vznikla kolem výběru lokality a přípravy hlubinného úložiště řada nedorozumění a fám, projekt pokračuje i nadále. Přinášíme Vám podzimní vydání Zpráv ze Správy. O čem se tedy dočtete tentokrát?

Atomový zákon

Představujeme Vám nový Atomový zákon 263/2016 Sb., ze dne 14. července 2016, který nabyde účinnosti od 1. ledna 2017

Volná pracovní pozice

Manažer PVP Bukov (Podzemní výzkumné pracoviště Bukov)

Další možné alternativy pro hledání hlubinného úložiště v ČR a Projekt Moldanubikum

Další možné alternativy pro hledání hlubinného úložiště v ČR a Projekt Moldanubikum*)

Nedílnou součástí náplně práce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je i provádění výzkumu a vývoje hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady. Předpokládá se, že odpad bude ukládán do stabilního horninového podloží, půl kilometru pod povrchem. Úkolem SÚRAO je tedy najít vhodnou lokalitu. V současné době je předběžně vytipováno 7 lokalit, nicméně prověřují se i další možnosti, například lokality dříve vyloučené, anebo lokality v širším okolí jaderných elektráren.

Fakta o výběru lokality pro hlubinné úložiště

Fakta o výběru lokality

Kolem procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů vznikla řada fám a nedorozumění. Správa úložišť radioaktivních odpadů, která je odpovědná za vyhledání optimálního umístění hlubinného úložiště (v provozu má být od roku 2065), proto předkládá souhrn nezkreslených informací.

Vyjádření SÚRAO na reakce starostů z lokalit pro hlubinné úložiště k tiskové konferenci ministra průmyslu a obchodu

Pan ministr neoznámil zúžení lokalit ze sedmi na dvě, ale oznámil, jakým způsobem by mohlo dojít k výběru finální lokality a dosažení souhlasu dotčených obcí. Je evidentní, že nemůže k tomuto dojít tam, kde se dotčené obce domáhají zrušení rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území.

MPO a SÚRAO chtějí transparentnější a rychlejší postup ve výběru lokality

MPO a SÚRAO chtějí transparentnější a rychlejší postup ve výběru lokality

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zadal Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), aby při dalších krocích ve výběru lokalit pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva spolupracovala primárně s těmi dotčenými lokalitami, respektive obcemi, které jsou přístupny dialogu.

Zprávy ze Správy Léto 2016

Zprávy ze Správy Léto 2016

Příprava hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady probíhá v České republice bezmála dvacet pět let, přičemž prvních šest lokalit bylo geologickými výzkumy vymezeno „už“ před jedenácti lety, lokalita Kraví hora před šesti. Jedná se o dlouhodobý proces, který se neustále vyvíjí. Hlubinné úložiště samozřejmě nemůže být postaveno a provozováno bez prokázání proveditelnosti a dlouhodobé bezpečnosti a stejně tak nikdo v této zemi nedovolí, aby bylo budováno proti zájmům veřejnosti a dotčených obcí. SÚRAO si uvědomuje, jak je důležité, aby obce a jejich občané měli v celém procesu přípravy hlubinného úložiště nejen dostatek informací, ale také dostatečné pravomoci a záruky.

Švédský Úřad pro radiační bezpečnost schvaluje žádost společnosti SKB

Společnost SKB dokáže vyhovět požadavkům na radiační bezpečnost konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Tato věta je obsažena v rozhodnutí švédského Úřadu pro radiační bezpečnost (Strålsäkerhetsmyndigheten) zaslaném Soudu pro územní a ekologické záležitosti (Land and Environment Court). Úřad konstatuje, že ve svém následném výroku může soud provoz konečného úložiště povolit.

Zvolen nový předseda Rady SÚRAO

Na posledním řádném zasedání Rady SÚRAO, které se konalo 21. 6. 2016, byl zvolen nový předseda Rady a po obnovení mandátu také znovu zvolen místopředseda Rady SÚRAO.

SÚRAO převedla příspěvky za geologický průzkum na účty obcí

Správa úložišť radioaktivních odpadů převedla tento měsíc téměř 72 milionů korun na účty obcí, na jejichž katastrálních územích bylo stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Příspěvky obcím stanovuje od roku 2015 atomový zákon.

Volná pracovní pozice

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Enviromentální práce

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO