Aktuality

Havarijní cvičení v areálu úložiště Richard

Havarijní cvičení v areálu úložiště Richard

Dne 18. října 2016 proběhlo havarijní cvičení, které na základě simulované havárie v areálu úložiště Richard prověřilo havarijní připravenost a součinnost mezi Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a Hasičským záchranným sborem (HSZ) Litoměřice. Námět cvičení byl: Řízení události zahoření vysokozdvižného vozíku s obalovým souborem s radioaktivními látkami v prostorách mimo kontrolované pásmo.

Volná pracovní pozice

SÚRAO – Úsek 4000

Asistent/ka projektového manažera

Náplň práce:

  • Organizační podpora manažera projektu
  • Zajištění běžné agendy a souvisejících administrativních činností
  • Asistence při výběrových řízeních
  • Spolupráce na administraci zakázek

Tisková zpráva 14.10.2016

Tisková zpráva 14.10.2016

SÚRAO bude při přípravě hlubinného úložiště spolupracovat s finskými experty

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) využije zkušeností, které získala finská společnost Posiva při přípravě hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Cílem spolupráce českých a finských expertů je zhodnocení stávající situace projektu hlubinného úložiště v Česku a především pomoc při plánování, výzkumu a vývoji v oblasti konečného ukládání vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v České republice. Čtyřletá spolupráce vyjde na 2,75 milionu eur.

Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu

Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu

Dne 19. 9. 2016 se na francouzské ambasádě v Praze uskutečnilo Česko-francouzské obchodní setkání v oblasti jaderné energetiky a průmyslu. Součástí setkání byla i prezentace pana ředitele RNDr. Jiřího Slováka o aktuálním stavu a plánované rekonstrukci úložiště Richard.

Zprávy ze Správy Podzim 2016

Zprávy ze Správy Podzim 2016

Ačkoliv v minulých měsících vznikla kolem výběru lokality a přípravy hlubinného úložiště řada nedorozumění a fám, projekt pokračuje i nadále. Přinášíme Vám podzimní vydání Zpráv ze Správy. O čem se tedy dočtete tentokrát?

Atomový zákon

Představujeme Vám nový Atomový zákon 263/2016 Sb., ze dne 14. července 2016, který nabyde účinnosti od 1. ledna 2017

Volná pracovní pozice

Manažer PVP Bukov (Podzemní výzkumné pracoviště Bukov)

Další možné alternativy pro hledání hlubinného úložiště v ČR a Projekt Moldanubikum

Další možné alternativy pro hledání hlubinného úložiště v ČR a Projekt Moldanubikum*)

Nedílnou součástí náplně práce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je i provádění výzkumu a vývoje hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady. Předpokládá se, že odpad bude ukládán do stabilního horninového podloží, půl kilometru pod povrchem. Úkolem SÚRAO je tedy najít vhodnou lokalitu. V současné době je předběžně vytipováno 7 lokalit, nicméně prověřují se i další možnosti, například lokality dříve vyloučené, anebo lokality v širším okolí jaderných elektráren.

Fakta o výběru lokality pro hlubinné úložiště

Fakta o výběru lokality

Kolem procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů vznikla řada fám a nedorozumění. Správa úložišť radioaktivních odpadů, která je odpovědná za vyhledání optimálního umístění hlubinného úložiště (v provozu má být od roku 2065), proto předkládá souhrn nezkreslených informací.

Vyjádření SÚRAO na reakce starostů z lokalit pro hlubinné úložiště k tiskové konferenci ministra průmyslu a obchodu

Pan ministr neoznámil zúžení lokalit ze sedmi na dvě, ale oznámil, jakým způsobem by mohlo dojít k výběru finální lokality a dosažení souhlasu dotčených obcí. Je evidentní, že nemůže k tomuto dojít tam, kde se dotčené obce domáhají zrušení rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území.

MPO a SÚRAO chtějí transparentnější a rychlejší postup ve výběru lokality

MPO a SÚRAO chtějí transparentnější a rychlejší postup ve výběru lokality

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zadal Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), aby při dalších krocích ve výběru lokalit pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva spolupracovala primárně s těmi dotčenými lokalitami, respektive obcemi, které jsou přístupny dialogu.

Zprávy ze Správy Léto 2016

Zprávy ze Správy Léto 2016

Příprava hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady probíhá v České republice bezmála dvacet pět let, přičemž prvních šest lokalit bylo geologickými výzkumy vymezeno „už“ před jedenácti lety, lokalita Kraví hora před šesti. Jedná se o dlouhodobý proces, který se neustále vyvíjí. Hlubinné úložiště samozřejmě nemůže být postaveno a provozováno bez prokázání proveditelnosti a dlouhodobé bezpečnosti a stejně tak nikdo v této zemi nedovolí, aby bylo budováno proti zájmům veřejnosti a dotčených obcí. SÚRAO si uvědomuje, jak je důležité, aby obce a jejich občané měli v celém procesu přípravy hlubinného úložiště nejen dostatek informací, ale také dostatečné pravomoci a záruky.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO