Aktuality

Nabídka na volné pracovní místo

SÚRAO – oddělení provozu úložišť přijme pracovnici/pracovníka pro funkci:

SPECIALISTA PRO SPRÁVU A PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ DUKOVANY (pracoviště se nachází v areálu JE Dukovany)

Leták - Geologický průzkum

Stát posuzuje žádosti Správy úložišť o povolení geologických průzkumů na lokalitách vybranýchpro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Povrchovéprůzkumy umožní vybrané lokality mezi sebou porovnat a následně snížit rozlohuzájmového území i počet lokalit. Zásah do terénu bude minimální, část prací bude provedenav laboratořích a s využitím počítačové techniky.

Projekt hlubinného úložiště ve Francii

Projekt hlubinného úložiště ve Francii

Ve Francii byly zahájeny přípravné práce na projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - Cigéo.

Přípravné projektové práce s rozpočtem 20 milionů € (27 milionů USD), které mají trvat čtyři roky, budou provádět firmy Assysem, Cegelec a Spretec. Podle vyjádření Assystemu budou nejdříve zpracovány detailní studie, po nichž bude následovat vypracování podrobného návrhu technologických postupů přepravy, manipulace a samotné uložení odpadů.

Personální změny na SÚRAO od 6. června 2014

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. odvolal ke dni 5. června 2014 z funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů JUDr. Jana Prachaře. Řízením Správy úložišť pověřil od 6. června 2014 RNDr. Jiřího Slováka, který dříve v SÚRAO zastával funkci vedoucího oddělení přípravy hlubinného úložiště.

V Senátu proběhl seminář „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“

V Senátu proběhl seminář „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostřední 15. 5. 2014 uspořádal seminář, který se věnoval roli veřejnosti v procesu umisťování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů.

Švédský regulátor zahájil veřejné konzultace k projektu hlubinného úložiště

Švédský regulátor zahájil veřejné konzultace k projektu hlubinného úložiště

29. 4. 2014 (NucNet): Švédský jaderný regulátor bude do 31. října 2014 přijímat připomínky veřejnosti k plánu SKB (společnosti pro nakládání s jaderným palivem a radioaktivními odpady) o vybudování hlubinné úložiště k trvalému uložení vyhořelého jaderného paliva.

Zprávy ze Správy - květen 2014

Zprávy ze Správy - květen 2014

Květnové číslo novin Zprávy ze Správy

Pozvánka - seminář v Senátu 15.5.2014

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů, ÚJV Řež, a. s. a Pracovní skupinou o hlubinném úložišti pořádá seminář

„Hlubinné úložiště a role veřejnosti“, který se uskuteční ve čtvrtek 15. května 2014 od 9.00 hodin, v Hlavním sále Valdštejnského paláce, Senátu Parlamentu ČR.

Leták - 50 let úložiště Richard

Leták - 50 let úložiště Richard

Na letošní rok připadá hned několik významných výročí spojených s ukládáním radioaktivních odpadů v České republice. Úložiště Bratrství u Jáchymova slaví 40 let provozu, úložiště Richard u Litoměřic dokonce 50 let provozu a zároveň letos uplyne 55 let od zahájení ukládání prvních radioaktivních odpadů v již uzavřeném úložišti Hostim u Berouna. Posledníz povrchových úložišť – úložiště Dukovany – si na kulatiny musí počkat do příštího roku, kdy oslaví 20 let.

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Správa úložišť radioaktivních odpadů připravila v roce 2014 exkurze do jaderné elektrárny Temelín pro obyvatele vybraných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště. Pro zájemce z lokalit Čertovka, Čihadlo, Kraví Hora a Hrádek jsou připraveny čtyři exkurze, další lokality budou v průběhu roku osloveny.

Zprávy ze Správy - únor 2014

Zprávy ze Správy - únor 2014

Únorové číslo novin Zprávy ze Správy.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO