Aktuality

Odborné exkurze pro dotčené lokality pořádané Správou úložišť v roce 2015

Odborné exkurze pro dotčené lokality pořádané Správou úložišť v roce 2015

Správa úložišť radioaktivních odpadů připravila v roce 2015 exkurze do jaderných elektráren Temelín a Dukovany pro obyvatele vybraných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště. Pro zájemce z lokalit Magdaléna, Horka, Čertovka a Kraví hora je připraveno pět exkurzí. Další lokality budou v průběhu roku osloveny.

Zprávy ze Správy Jaro 2015

Zprávy ze Správy Jaro 2015

Ministr životního prostředípotvrdil stanovení průzkumnéhoúzemí na pěti lokalitách

Správa úložišť dne 4. 5. 2015 obdržela rozhodnutí ministra životního prostředío stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro prvníetapu geologických prací. Zatím na pěti lokalitách.

TZ - Stanovení PÚ na 5 lokalitách

TZ - Stanovení PÚ na 5 lokalitách

Ministr životního prostředí stanovil průzkumná území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první etapu geologických prací. Zatím na 5 lokalitách.

Rozhodnutí ministerstva umožní Správě úložišť zahájit povrchové geologické průzkumy, které ověří vhodnost lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště.

Volná pracovní pozice

Vedoucí specialista pro provoz ÚRAO (vedoucí úseku nakládání s RAO)

Stanovisko Správy úložišť k procesu výběru lokality pro budoucí hlubinné úložiště

Občanská sdružení v sedmi lokalitách předběžně vytipovaných pro průzkum k hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů organizují v sobotu 18. 4. 2015 akci „protestní pochody proti úložišti“. Správa úložišť, která je pověřena najít lokalitu vhodnou pro bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva z českých jaderných elektráren, chce touto cestou vyjádřit k těmto akcím svůj postoj.

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti jednala v novém složení pod Radou vlády

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti jednala v novém složení pod Radou vlády

Dne 7. 4. 2015 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR sešli již počtrnácté zástupci státní správy, obcí, ekologických sdružení a odborníků na společné schůzi Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog). Pracovní skupina se tak sešla poprvé od své transformace, kdy byla zřízena jako jeden z poradních a pracovních orgánů Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

Správa úložišť na Techmanii v Plzni v rámci Jaderných dnů

Správa úložišť na Techmanii v Plzni v rámci Jaderných dnů

Tradiční akce Jaderné dny v rámci Science centra a její Techmánie zve návštěvníky do Plzně na novou, krátkodobou expozici, která seznámí návštěvníky s příběhem jaderné energie a nabídne jim odpovědi na otázky, zda je energie z jádra bezpečná, ekologická a užitečná. Mezi exponáty jsou například mlžná komora, dále také karusel, který měří aktivitu běžných látek, jako jsou dřevo, uhlí, hnojivo a podobně. Své místo na Jaderných dnech má i Správa úložišť radioaktivních odpadů, která zde představuje svůj interaktivní model hlubinného úložiště, na kterém si může návštěvník prohlédnout, jak by v budoucnu mohlo vypadat ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v hloubce 500 m pod zemským povrchem v České republice.

Volná pracovní pozice

SÚRAO – oddělení geologických prací - Geolog/ GIS a datový specialista

S výrobou jaderné energie vzniká radioaktivní odpad, se kterým je nutné se vypořádat

S výrobou jaderné energie vzniká radioaktivní odpad, se kterým je nutné se vypořádat

ČRo Plus | 11. 3. 2015 | 18:40 | Pořad: Zaostřeno | Téma: SÚRAO

Dne 11. 3. 2015 odvysílala stanice Českého rozhlasu Plus reportáž zaměřenou na jadernou energii.

Vyjádření finského Státního úřadu pro jadernou a radiační bezpečnost ke stavbě hlubinného úložiště ve Finsku

Vyjádření finského Státního úřadu pro jadernou a radiační bezpečnost ke stavbě hlubinného úložiště ve Finsku

Státní úřad pro radiační a jadernou bezpečnost (STUK) ve svém vyjádření, adresovaném Ministerstvu práce a hospodářství Finska, uvádí, že závod na úpravu vyhořelého jaderného paliva do formy vhodné pro uložení (tzv. enkapsulační závod), stejně tak jako samotné hlubinné úložiště, tak jak byly navrženy firmou Posiva, mohou být postaveny bezpečně.

Informační středisko Jáchymov

Informační středisko Jáchymov

Správa úložišť radioaktivních odpadů otevřela nové informační středisko v Jáchymově, kde provozuje úložiště radioaktivních odpadů Bratrství. Úložiště Bratrství se nachází v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství u Jáchymova.

Švýcarsko vybralo dvě zájmové lokality pro hlubinné úložiště

Švýcarsko vybralo dvě zájmové lokality pro hlubinné úložiště

Švýcarská agentura NAGRA, zodpovědná za nakládání s radioaktivními odpady, zúžila počet zájmových lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště ze šesti na dvě. Jedna se nachází ve východní části regionu Jura (severozápad Švýcarska – Jura Ost), druhá leží severovýchodně od Curychu (Zürich Nordost). Nagra oba návrhy podstoupila švýcarskému ministerstvu pro energetiku (SFOE) a dozornému orgánu nad jadernou bezpečností (ENSI) k vyjádření. Vybrané lokality vykazují vhodné podmínky pro umístění úložiště jak pro vysokoaktivní, tak pro nízkoaktivní odpady – horniny v příslušné hloubce jsou stabilní, nepropustné a dostatečně rozsáhlé. Zbylé čtyři lokality (Südranden, severní Lägern, Jura-Südfuss a Wellenberg) budou nadále drženy jako rezervní.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO