Aktuality

Volná pracovní pozice

TECHNICKÝ SPECIALISTA – Enviromentální práce

Reakce na pořad „Máte slovo s Michaelou Jílkovou“ – ČT1 dne 19. 5. 2016 – „Jaderný odpad

Reakce na pořad „Máte slovo s Michaelou Jílkovou“ – ČT1 dne 19. 5. 2016 – „Jaderný odpad

Dne 19. května t. r. se v pořadu „Máte slovo“ moderátorky Michaely Jílkové sešli jak odpůrci, tak příznivci hlubinného úložiště (HÚ) a diskutovali na téma jaderného odpadu, jeho bezpečného uložení a protestů proti.

V břevnovském klášteře proběhl seminář o socioekonomických aspektech geologických úložišť

V břevnovském klášteře proběhl seminář o socioekonomických aspektech geologických úložišť

Ukládání do geologických formací je multidisciplinární obor. Seminář, který se konal 18. 4. 2016, pořádala Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Nová úprava atomového zákona

Vládní návrh nového atomového zákona, který by měl nahradit zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, poslala Poslanecká sněmovna do třetího čtení. Důvodem předložení je podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka potřeba přizpůsobit český právní řád aktuálním požadavkům mezinárodního práva. Zároveň je nutné zavést nové předpisy Evropského společenství pro atomovou energii a překonat věcnou i legislativní zastaralost současné právní úpravy.

SÚRAO k referendu ve Slavěticích

Obyvatelé obce Slavětice (u jaderné elektrárny Dukovany) v referendu (10. 4. 2016) odmítli výstavbu úložiště radioaktivních odpadů

Socioekonomická analýza lokalit

Socioekonomická analýza lokalit

Od poloviny dubna bude probíhat dotazníkové šetření ve všech 7 vytipovaných lokalitách. Toto šetření je součástí studie „Socioekonomická analýza lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště“, kterou pro Správu úložišť radioaktivních odpadů realizuje firma ppm factum research.

Správa úložišť dnes podepsala memorandum o vzájemné spolupráci s italskou společností SOGIN

Dne 17. 3. 2016 se v Praze na Žofíně konalo Italsko-české podnikatelské fórum zaměřené na oblast obrany, letectví, kybernetické ochrany, elektroniky, jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady. V rámci fóra se setkal ministr obrany Martin Stropnický s italským ministrem zahraničních věcí Paolem Gentiloni Silverim.

Pozvánka na seminář Socioekonomické aspekty geologických úložišť

Ukládání do geologických formací je multidisciplinární obor. Tento seminář se bude zabývat pouze jeho socioekonomickými aspekty. Masarykova univerzita v Brně představí své závěry z projektu, který se věnoval této tématice v souvislosti s ukládáním CO2. Sociologický ústav Akademie věd ČR představí Metodiku komunikace a dialogu v rámci vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

Prezentace geologicko-průzkumných prací tentokrát v Lodhéřově

Prezentace geologicko-průzkumných prací tentokrát v Lodhéřově

Starostka Lodhéřova Zdeňka Klesalová vyzvala SÚRAO k představení jednotlivých metod průzkumů, které se budou na lokalitě Čihadlo provádět. Občané lokality se tak již podruhé seznámili s detaily připravovaného geologického průzkumu a zároveň se přímo od ředitele SÚRAO dozvěděli více o připravovaném projektu hlubinného úložiště v ČR

Zprávy ze Správy Jaro 2016

Zprávy ze Správy Jaro 2016

SÚRAO v letošním roce vstupuje do další etapy činností, která v budoucnu povede k nalezení vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Koncem loňského roku jsme na všech sedmi lokalitách zpracovali detailní projekty geologických průzkumů. Během letošního roku budou realizovány některé technické práce v terénu. Získaná data poslouží k vypracování studií k prokázání proveditelnosti úložiště, jeho bezpečnosti a vlivu na životní prostředí v každé lokalitě. Zároveň poslouží k vyhodnocení lokalit podle daných kritérií. Pro nás je nejdůležitější, aby vše probíhalo co nejtransparentněji. Veškeré informace (dokončené studie, výzkumné zprávy a různé analýzy) jsou a budou k dispozici na našem webu. Výsledky průzkumných studií rozešleme všem obecním úřadům dotčených obcí a samozřejmě odpovíme i všem jednotlivcům, kteří budou mít o informace zájem.

Plánovaná technická odstávka

dne 6. 3. 2016 od 5:00 do 6:00 hodin a 10. 3. 2016 od 4:00 hodin do 7:00 hodin nebude možný přístup na naše webové stránky z důvodu plánované technické odstávky

Prezentace geologicko-průzkumných prací kompletní

Prezentace geologicko-průzkumných prací kompletní

SÚRAO představila široké veřejnosti jednotlivé metody průzkumů, které se budou na všech 7 vytipovaných lokalitách provádět. Obce a jejich občané měli příležitost seznámit se s detaily připravovaného geologického průzkumu.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO