Aktuality

Tisková zpráva 10. 9. 2015

Tisková zpráva 10. 9. 2015

Výzvy a příležitosti vyhledávání vhodné lokality pro hlubinné úložiště

Praha, Břevnov, 8. záříSpráva úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) uspořádala seminář, který se týkal zapojení veřejnosti i možnostem spojených s rozvojem regionů v souvislosti s vyhledáváním vhodné lokality pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Zkušenosti s komunikací v souvislosti se zapojováním místních samospráv, občanských spolků i veřejnosti do výběru lokality pro hlubinné úložiště přijeli do Čech sdílet zástupci francouzské agentury pro nakládání s radioaktivními odpady - ANDRA.

Úložiště Richard pod dohledem Občanské kontrolní komise

V úterý 29. 9. 2015 se uskutečnilo první setkání Občanské kontrolní komise (OKK) k úložišti radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. OKK vznikla s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v úložišti Richard. V Občanské kontrolní komisi mají své zástupce město Litoměřice, obec Žalhostice, obec Miřejovice a Ústecký kraj.

Tisková zpráva 17. 9. 2015

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na sedmé lokalitě – Hrádek

Praha, 10. 9. 2015 - Ministr životního prostředí stanovil průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první etapu geologických prací pro poslední lokalitu – Hrádek u Jihlavy.

Hrádek je sedmou lokalitou, kde rozhodnutí ministerstva umožní Správě úložišť zahájit povrchové geologické průzkumy, které ověří vhodnost lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště a budou důležitým krokem k zúžení jejich počtu pro další etapu průzkumů a k výběru dvou kandidátních lokalit v roce 2020.

Tisková zpráva 2. 9. 2015

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok

Švédsko zahájí výstavbu úložiště vyhořelého jaderného paliva v roce 2019

Švédsko zahájí výstavbu úložiště vyhořelého jaderného paliva v roce 2019

28. 8 2015 (NucNet): Švédský regulátor pro jadernou bezpečnost (SSM) oznámil, že Švédská společnost pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem SKB předpokládá, že povolovací řízení k výstavbě úložiště vyhořelého jaderného paliva ve Forsmarku bude dokončeno tak, aby výstavba úložiště mohla být zahájena v roce 2019.

SÚRAO se zúčastnila části výjezdního zasedání Rady Plzeňského kraje

Zástupci Správy úložišť radioaktivních odpadů, v rámci výjezdního zasedání Rady Plzeňského kraje, které se konalo v Novém Dvoře u Žihle (nachází se v těsném sousedství průzkumného polygonu lokality Čertovka), informovali o problematice výběru lokality budoucího hlubinného úložiště.

Německo vybuduje dvě konečná úložiště jaderného odpadu

Německo vybuduje dvě konečná úložiště jaderného odpadu

Německo plánuje vybudovat dvě konečná úložiště radioaktivních odpadů. Podle německé ministryně životního prostředí Barbary Hendricksové by mělo na zatím neupřesněném místě vzniknout, kromě již schváleného úložiště pro nízko a středněaktivní odpady Konrad v Dolním Sasku, také úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady.

Tisková zpráva 17.8.2015

Pracovní skupina českých odborníků, vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavlem Šolcem a ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiřím Slovákem, dnes navštíví jadernou elektrárnu v Olkiluoto na západě Finska, která dostavuje třetí blok, mezisklady vyhořelého jaderného paliva a staveniště hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Toto úložiště by mělo být zprovozněno po roce 2022.

Ministr Jan Mládek bude v Helsinkách jednat s finským ministrem pro zaměstnanost a ekonomiku o spolupráci v jaderném sektoru

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek bude v úterý v Helsinkách jednat s ministrem pro zaměstnanost a ekonomiku Finska Olli Rehnem. Hlavním tématem budou možnosti spolupráce a zapojení českých firem ve finském jaderném programu například při výstavbě nového jaderného zdroje Hanhikivi 1. Jednat bude i se zástupci organizace na podporu finského exportu FINPRO.

 

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti v roce 2014

Zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok 2014 je pro všechny zájemce k nahlédnutí v elektronické verzi

Presskit Dukovany

Presskit Dukovany

V letošním roce se v Dukovanech slaví hned dvakrát. Jaderná elektrárna Dukovany si připomíná 30 let od spuštění a úložiště radioaktivních odpadů Dukovany oslavuje dvacet let provozu. Letošní jaderná výročí tak navazují na loňskou sérii 50 let úspěšného provozu úložiště Richard, 40 let provozu úložiště Bratrství,ale také 55 let od zahájení ukládání odpadů v dnes již zavřeném úložišti Hostim u Berouna.

60 let ÚJV Řež a.s.

60 let ÚJV Řež a.s.

Ve dnech 12. a 13. června 2015 se v Řeži u Prahy uskutečnilo slavnostní setkání k příležitosti 60 let, které uplynuly od založení tehdejšího Ústavu jaderné fyziky, poté Ústavu jaderného výzkumu a dnes již zkráceně ÚJV Řež a.s.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO