Aktuality

SURAO press kit 2015

SURAO press kit 2015

Česká republika má s využíváním radioaktivních materiálů (radionuklidů) jednu z nejdelších zkušeností nasvětě. Vždyť již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová ruda, smolinec, ze kterého o něco pozdějimanželé Curieovi izolovali dva nové prvky – polonium a radium. Na začátku 20. století se u nás už běžně zpracovávalypřírodní radionuklidy pro technické využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví. Velmi brzy tedyvznikla i potřeba postarat se o radioaktivní odpady.

Rosatom podepsal smlouvy o dostavbě maďarské JE Pakš

Rosatom podepsal smlouvy o dostavbě maďarské JE Pakš

Maďarská akciová společnost MBM Rozvoj JE Pakš-II a ruská akciová společnost NIAEP podepsaly 9. prosince 2014 tři smlouvy, které se týkají výstavby dvou bloků jaderné elektrárny s reaktory VVER-1200.

PF 2015

PF 2015

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Plán činnosti SÚRAO na rok 2015 schválen vládou ČR

Plán činnosti SÚRAO na rok 2015 schválen vládou ČR

Na svém jednání dne 15. prosince 2014 vláda ČR projednala předložený návrh ministra průmyslu a obchodu a schválila:

  • Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán a
  • Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) v ČR.

Volná pracovní pozice

SÚRAO – oddělení výzkumu a vývoje:

TECHNICKÝ SPECIALISTA – hodnocení bezpečnosti úložišť radioaktivních odpadů

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění mezi Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Zprávy ze Správy - Prosinec 2014

Zprávy ze Správy - Prosinec 2014

Rok 2014 byl pro Správu úložišť bohatý na události. Mezi nejvýznamnější patřila bezpochyby rozhodnutí ohledně průzkumných území na lokalitách, transformace Pracovní skupiny pro dialog, či oslava půl století bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v České republice.

Zveme školy k návštěvě našeho pražského informačního střediska

Chcete-li se více dozvědět o nakládání s radioaktivními odpady v České republice a v zahraničí, shlédnout krátké filmy, vidět naší expozici, modely a další věci, rádi Vás uvítáme v našem informačním středisku v Praze 1, Dlážděná 6 (objednat se je možné na telefonu: 221 421 539).

Experimentální výstavba zátky DOPAS

Experimentální výstavba zátky DOPAS

Dne 30. 6. 2014 byla odvysílána na stanci Českého rozhlasu Plus v Magazínu Leonardo reportáž o projektu experimentální výstavby zátky DOPAS (Full – Scale Demonstration of Plug and Seals), na které se podílí České sdružení parterů - Správa úložišť radioaktivních odpadů, ČVUT, ÚJV Řež, a.s.

Reportáž si můžete poslechnout v odkazu ČRo:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3155815 (14. minuta),
nebo přímo z odkazu zvukového formátu WAV

DOPAS.wav 31,25 MB

Milionové příspěvky za průzkum mohou obce dostat i za letošní rok

Milionové příspěvky za průzkum mohou obce dostat i za letošní rok

Ministerstvo životního prostředí stanovilo na sedmi lokalitách průzkumné území pro 1. fázi povrchových geologických průzkumů. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, obcím připadnou ze zákona milionové příspěvky. Ačkoliv průzkumné práce nezačnou dříve než příští rok, příspěvek za letošní rok mohou obce dostat v plné výši. U některých činí až 4 miliony korun.

Reakce SÚRAO na prohlášení Rakouska

SÚRAO se pravidelně každý rok účastní česko-rakouských bilaterálních jednání v rámci Mezivládní dohody o poskytování informací v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, kde je příležitost společně se zástupci ministerstev a státních regulačních úřadů obou států uvedené otázky diskutovat. Také na posledním jednání, které proběhlo 9. a 10. října tohoto roku v Praze, byla rakouská strana poměrně detailně informována o současném stavu přípravy HÚ, včetně informace o podaných žádostech o stanovení průzkumných území na 7 lokalitách, situaci s PS Dialog a představách SÚRAO o zapojení rakouské veřejnosti do procesu výběru lokality.

Reakce pana kancléře Rakouské republiky, pana Wernera Faymanna, je tak zřejmě nedorozuměním. SÚRAO předpokládá projednávání výběru finální lokality procesem E.I.A., kde účast dalších zástupců, včetně rakouských, nebude nijak limitována. Celý proces výběru lokality do té doby bude vzájemně diskutován na dalším bilaterálním jednání s Rakouskem. SÚRAO se rovněž nebrání účasti na vysvětlujících mítincích, pokud o to rakouská strana požádá.

Rozhovor ředitele SÚRAO na ČT24 5.11.2014 k tomuto tématu je možné shlédnout na:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10101491767-studio-ct24/214411058061105/ (od 43 min. 30 sec.)

Úložiště jaderného odpadu - co se do reportáže ČT nevešlo

Česká televize včera v pořadu Události v regionech odvysílala reportáž o výsledcích správních řízení vydaných Ministerstvem životního prostředí ve věci vyhledávání budoucího místa pro jaderné úložiště. Reportáž najdete na na webových stránkách ČT. Z pohledu MŽP se v reportáži neobjevily důležité informace, které mohou vyvrátit obavy starostů i veřejnosti o průběh řízení a načasování vydání rozhodnutí.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO