Aktuality

První rozhodnutí o stanovení průzkumných území

Ministerstvo životního prostředí vyhovělo prvním žádostem Správy úložišť o stanovení průzkumného území. Průzkum má posoudit vhodnost lokalit hostit hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, mají obce nárok začít čerpat zákonné finanční příspěvky. Příspěvky se pohybují v rozmezí 9 – 12 milionů korun pro lokalitu ročně. Celkově stát vyčlenil částku přes 70 milionů korun ročně pro všechny lokality.

Lokalita Vydáno rozhodnutí o stanovení PÚ
Kraví hora 20. 10. 2014
Čertovka 21. 10. 2014
Březový potok 21. 10. 2014
Čihadlo 21. 10. 2014
Magdaléna 21. 10. 2014
Horka Čekáme na rozhodnutí
Hrádek Čekáme na rozhodnutí

Stanovení průzkumného území na lokalitě Kraví hora

Průzkumné území na Kraví hoře znovu potvrzeno

Praha – Ministerstvo životního prostředí opět vyhovělo žádosti Správy úložišť o stanovení průzkumného území na lokalitě Kraví hora. Průzkum má posoudit vhodnost lokality hostit hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci, mají obce nárok začít čerpat zákonné finanční příspěvky ve výši téměř 10 milionů korun ročně.

Výroční zpráva SÚRAO za rok 2013

Výroční zpráva SÚRAO za rok 2013

Zpráva o činnosti SÚRAO za rok 2013

Leták - Hlubinné úložiště a jeho přínosy pro rozvoj regionu

Leták - Hlubinné úložiště a jeho přínosy pro rozvoj regionu

V České republice již téměř třicet let využíváme jadernou energii. Jako u každé průmyslové činnosti, i zde vznikají odpady. Protože jsou radioaktivní, je třeba je od životního prostředí izolovat. Hlubinné úložiště zajistí pro Českou republiku bezpečné, dlouhodobé uložení vyhořelého paliva z jaderných elektráren a dalších vysokoaktivních odpadů. Díky propracovanému multibariérovému systému dokáže jaderný odpad bezpečně uložit na statisíce let.

Zprávy ze Správy - září 2014

Zprávy ze Správy - září 2014

Pracovní skupina pro dialog má nové postavení v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii

Nabídka na volné pracovní místo

SÚRAO – oddělení řízení projektových činností přijme pracovnici/pracovníka pro funkci:

TECHNICKÝ SPECIALISTA – PROJEKTANT PODZEMNÍCH STAVEB (pracoviště Praha)

Úložiště radioaktivních odpadů Richard slaví půl století provozu

Oslava kulatých výročí úložišť: Richard 50 a Bratrství 40

Půl století provozu letos slaví úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. Bývalý vápencový důl slouží pro ukládání nízko a středněaktivních odpadů z nemocnic a jiných pracovišť. Úložiště Bratrství u Jáchymova také slaví, bylo otevřeno před 40 lety.

SÚRAO má v provozu další informační středisko. Je v Bystřici nad Pernštejnem

SÚRAO má v provozu další informační středisko. Je v Bystřici nad Pernštejnem

Slavnostní otevření informačního střediska v lokalitě Kraví hora - v Bystřici nad Pernštejnem - proběhlo ve čtvrtek 4. září 2014. Informační středisko sídlí v 1. patře Staré radnice na Masarykově nám. č. 57.Stálá expozice prezentuje na panelech, trojrozměrných modelech i v řadě tematických videí problematiku radioaktivních odpadů od jejich vzniku až po konečné zneškodnění v úložištích.

Nabídka na volné pracovní místo

SÚRAO – oddělení provozu úložišť přijme pracovnici/pracovníka pro funkci:

SPECIALISTA PRO SPRÁVU A PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ DUKOVANY (pracoviště se nachází v areálu JE Dukovany)

Leták - Geologický průzkum

Stát posuzuje žádosti Správy úložišť o povolení geologických průzkumů na lokalitách vybranýchpro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Povrchovéprůzkumy umožní vybrané lokality mezi sebou porovnat a následně snížit rozlohuzájmového území i počet lokalit. Zásah do terénu bude minimální, část prací bude provedenav laboratořích a s využitím počítačové techniky.

Projekt hlubinného úložiště ve Francii

Projekt hlubinného úložiště ve Francii

Ve Francii byly zahájeny přípravné práce na projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - Cigéo.

Přípravné projektové práce s rozpočtem 20 milionů € (27 milionů USD), které mají trvat čtyři roky, budou provádět firmy Assysem, Cegelec a Spretec. Podle vyjádření Assystemu budou nejdříve zpracovány detailní studie, po nichž bude následovat vypracování podrobného návrhu technologických postupů přepravy, manipulace a samotné uložení odpadů.

Personální změny na SÚRAO od 6. června 2014

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. odvolal ke dni 5. června 2014 z funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů JUDr. Jana Prachaře. Řízením Správy úložišť pověřil od 6. června 2014 RNDr. Jiřího Slováka, který dříve v SÚRAO zastával funkci vedoucího oddělení přípravy hlubinného úložiště.

hlubinne-sm
richard-sm
bratrstvi-sm
dukovany-sm
hostim-sm

 

YouTube Kanál SÚRAO