SÚRAO navrhla 4 lokality pro budoucí hlubinné úložiště

Všechny materiály procesu hodnocení jsou technické výstupy sloužící jako podklady pro vyšší rozhodovací procesy.

21. prosince 2020 schválila Vláda České republiky výběr 4 doporučených lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště. Jde o lokality Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch.

Doporučené lokality

Jaké lokality byly doporučeny

to mě zajímá
Přínosy hlubinného úložiště

Hlubinné úložiště přinese finanční příspěvky, zaměstnanost, podnikatelské příležitosti

to mě zajímá
Proces výběru lokalit

Jaký byl postup výběru vhodných lokalit hlubinného úložiště

to mě zajímá
Kritéria výběru lokalit

Třináct klíčových kritérií, na základě, kterých byl zúžen počet potenciálních lokalit hlubinného úložiště

to mě zajímá
Fáze hlubinného úložiště

Životní fáze hlubinného úložiště

to mě zajímá
Technické zprávy

Přehled technických zpráv ke stažení

to mě zajímá
Hlubinné úložiště

Více informací o hlubinném úložišti a jednotlivých lokalitách

to mě zajímá
Kontakt

Místo pro dotazy ohledně procesu zužování

to mě zajímá