SubmenuZavřít

Zkušebna obalových souborů

V areálu úložiště Richard v Litoměřicích se nachází zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy (RLZF). Zkušebna má dlouholetou tradici a jako jediná v republice je pověřena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k provádění zkoušek obalových souborů (OS) dle vyhlášky SÚJB č. 317/2002.

Zkušebna byla v roce 2006 celá zrekonstruována a vybavena moderním technickým zařízením pro pádové zkoušky a to především dálkově ovládaným sloupovým jeřábem s dopadovou plochou včetně vypouštěcího zařízení, pro tepelnou zkoušku speciálním venkovním pálícím pracovištěm na tekutý propan, tlakovou nádobou ke zkouškám těsnosti a další technikou a přípravky potřebnými k realizaci zkoušek. Maximální hmotnost OS je 3200 kg a rozměru přibližně do 1,5 x 1,5 x 1,5 m.

Zkušebna provádí zkoušky výrobků, vzorků a prototypů OS sloužících pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek. Jedná se OS typu IP-2, IP-3, A a B a radioaktivní látky zvláštní formy. Druh, počet, pořadí a provedení zkoušek je předepsáno dle typu a určení OS vyhláškou SÚJB č. 317/2002 včetně přílohy č. 1 část I a II. Po skončení všech zkoušek zkušebna vyhotoví protokol o provedených zkouškách, který vedle dalších dokladů je nutný k žádosti o typové schválení OS vydávané SÚJB.

 

 

 

Kontakt

Na Bídnici 2101
412 01 Litoměřice
GPS: 50.543929, 14.105194
Tel.: +420 416 724 450