SubmenuZavřít

Austrálie hledá místo pro úložiště nízko a středněaktivních odpadů

Přestože Austrálie nemá žádnou jadernou elektrárnu, i ona se musí postarat o radioaktivní odpady. V současné době tak uvažují o dvou lokalitách, obě poblíž Port Augusta v Jižní Austrálii.

Zatím však nic není definitivní, v lokalitách musí proběhnout detailní hodnocení případné výstavby z hlediska bezpečnosti, technické proveditelnosti i dopadů na životní prostředí. Australská vláda již přesto vyčlenila desítky milionů korun na lokální investice s dlouhodobým ekonomickým či sociálním přínosem.

Australské ministerstvo zdrojů a energetiky již dříve vyzvalo majitele pozemků ve všech teritoriích, aby dobrovolně nabídli území pro možnou výstavbu úložiště radioaktivních odpadů. Z došlých návrhů splňovalo zákonné podmínky 25 lokalit. Z těch pak vláda na základě řady kritérií vytipovala celkem šest lokalit, v nichž proběhla veřejná diskuze.

Australské radioaktivní odpady momentálně dočasně skladuje více než 100 subjektů po celé zemi (např. nemocnice, univerzitní pracoviště apod.), což je administrativně i z hlediska bezpečnosti velmi náročné. Výstavba úložiště by měla podle plánů začít v roce 2018, provoz o dva roky později. Projektovaná doba provozu činí 100 let, dalších 200 - 300 let se pak bude uzavřené úložiště monitorovat.