SubmenuZavřít

Vzdělávací program

Správa úložišť radioaktivních odpadů dbá i na vzdělávání mladých generací, které jednou převezmou za odpady zodpovědnost. Právě jejich úkolem bude monitorovat situaci již uložených radioaktivních odpadů a bezpečně ukládat ty, které sami vyprodukují.

SÚRAO nabízí učitelům a studentům z celé České republiky bezplatné přednášky v rámci vzdělávacího programu. Ten je zaměřený na otázky spojené s radioaktivitou v našem běžném životě i na nakládání s vyprodukovaným radioaktivním odpadem.

Program je koncipován tak, aby v rámci vyučovací hodiny (podle dohody lze i déle) formou prezentace, pouštěním krátkých videí, demonstrací malých pokusů, anebo modelů přiblížil dané téma. Počítáme i s diskuzí a výměnou názorů, stejně tak máme připravené pracovní listy k ověření získaných vědomostí. Úspěšné studenty rádi odměníme drobnými předměty.

V případě bližšího zájmu a pro získání dalších informací se obraťte na Jana Karlovského e-mailem karlovsky@surao.cz nebo telefonem +420 606 427 482.