SubmenuZavřít

Úložiště radioaktivních odpadů Richard

Úložiště leží nedaleko Litoměřic, na úpatí kopce Bídnice. Celý areál se rozkládá na ploše 16 hektarů. Součástí povrchového areálu je také informační středisko přístupné veřejnosti. Do služeb poskytovaných SÚRAO vtomto zařízení patří i akreditovaná zkušebna obalových souborů.

Pro účely úložiště byla adaptována malá část podzemního komplexu bývalého vápencového dolu Richard II. Úložiště zahájilo provoz v roce 1964. Ukládají se zde tzv. institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu.

Kontakt na úložiště Richard naleznete zde.

 

Textový přepis videa naleznete zde

 

Virtuální prohlída úložiště Richard