SubmenuZavřít

Monitorování úložiště Hostim

Požadavek na monitorování situace v okolí uzavřeného úložiště Hostim je dán legislativou a kontrola je prováděna také na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jde o činnost související s následnou kontrolou úložiště po jeho uzavření (institucionální kontrola).

Podle programu monitorování, platného pro toto úložiště jsou v pravidelných intervalech odebírány vzorky vod ze studní a monitorovacích vrtů v okolí, a dále povrchových vod z řeky Berounky a potoka Loděnice. Vzorky jsou v akreditované laboratoři analyzovány na přítomnost (objemovou aktivitu) vybraných radionuklidů. V roce 2016 se všechna měření pohybovala okolo meze detekce použitého přístroje, což dokládá, že nedochází k úniku radionuklidů z uložených odpadů.