SubmenuZavřít

Uzavřené úložiště Hostim

V České republice je také jedno již uzavřené úložiště. Nachází se asi tři kilometry východně od Berouna, v opuštěném vápencovém lomu Hostim I, zvaném též Alkazar. V 90. letech 20. století zde byla provedena inventarizace odpadů a bylo rozhodnuto lokalitu definitivně uzavřít. Stalo se tak v roce 1997. Úložiště se nyní nachází v majetku Městského úřadu Beroun, Správa úložišť radioaktivních odpadů zde pravidelně provádí monitorování radiační situace.