SubmenuZavřít

Provoz úložiště Dukovany

Ročně je do tohoto úložiště přivezeno a následně uloženo něco kolem dvou tisíc obalových souborů s odpady. Ty jsou tvořeny především kontaminovanými ochrannými pomůckami, textiliemi, papírem, elektroinstalačním materiálem, stavební sutí apod.

Druhá část odpadů pochází z vodního hospodářství elektrárenských provozů. Jedná se o odpadní vody, kaly nebo ionexy. Jelikož ukládání kapalných odpadů je zakázáno, je nutné tento typ odpadů zpracovat speciálními technologiemi. V případě odpadních vod je odpad zahuštěn na odparce a vzniklý koncentrát zpevněn ztužidlem. Jde většinou o tzv. bitumenaci (odpaření zbylé vody na asfaltovém filmu). Dalším způsobem zpevnění tohoto typu odpadů může být zalití do aluminosilikátové nebo skelné matrice (vitrifikace).

Ukládání a kontrola úložiště

Obalový soubor, většinou 200 litrový sud, je pomocí portálového jeřábu umístěn na přesně zaznamenanou pozici do ukládací jímky. Když je jímka zcela zaplněna, zalijí se volné prostory mezi sudy betonovou směsí a vše se překryje silnostěnným polyetylenem. Ten uložené odpady izoluje od dešťové vody. Jímka je poté překryta betonovými panely.

Kontrolu nad dodržováním limitů a podmínek bezpečného provozu jaderného zařízení ÚRAO Dukovany, dodržování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a dalších kritérií stanovených jadernou legislativou vykonávají inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Děje se tak několikrát ročně při inspekcích. Na úložišti pravidelně probíhá cvičení havarijní připravenosti a úložiště je monitorováno v souladu s programem monitorování.

Ukládání odpadů v číslech

Celkový objem úložných prostor úložiště Dukovany činí 55 000 m3. V současné době je ukládací Kapacita zaplněná zhruba z 20 %. V srpnu 2016 byla uzavřena jímka D5, nyní se ukládá do jímky D8. Graf ukazuje objem odpadů uložených v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště ve správě SÚRAO.

Textová verze grafu