SubmenuZavřít

Provoz úložiště Bratrství

Většina radioaktivního materiálu s obsahem přírodních radionuklidů (především uran a radium), který byl v českých zemích využíván v nejrůznějších institucích, je zde již uložena. V posledních letech bylo do úložiště Bratrství ukládáno několik desítek obalových souborů ročně. Kapacita úložných prostor je zhruba 1200 m3 a nyní je již prakticky vyčerpána. Proto Správa úložišť radioaktivních odpadů rozhodla, že od roku 2017 bude tento typ odpadů skladován v úložišti Richard. Koncem roku 2016 získala SÚRAO pro tuto činnost povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Definitivní způsob uzavření úložiště je nyní předmětem právě probíhajících studií, jejichž součástí jsou i bezpečnostní rozbory.

Kontrola úložiště

Kontrolu nad dodržováním limitů a podmínek bezpečného provozu pracoviště IV. kategorie ÚRAO Bratrství, dodržování jaderné bezpečnosti, báňské bezpečnosti, radiační ochrany a dalších kritérií stanovených jadernou legislativou vykonávají inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státní báňské správy České republiky. Děje se tak několikrát ročně při inspekcích. Na úložišti pravidelně probíhá cvičení havarijní připravenosti a úložiště je monitorováno v souladu s programem monitorování.

Ukládání odpadů v číslech

Celkový objem využívaných prostor úložiště Bratrství činí zhruba 1200 m3. Ukládací kapacita je v současné době téměř zaplněná. Graf ukazuje, jaký je objem odpadů uložený v jednotlivých letech od doby, kdy je úložiště ve správě SÚRAO.

 

Textová verze grafu