SubmenuZavřít

Historie úložiště Bratrství

Důlní činnost v okolí Jáchymova je zdokumentována již v roce 1516, kdy bylo město založeno. Důl Bratrství je jedním z několika bývalých stříbrných dolů v okolí. Je zajímavý tím, že těžní jáma Zdař Bůh byla tzv. „slepá“. To znamená, že neústila až na povrch, ale těžní věž se strojovnou byla v podzemí. Rudu pak horníci na povrch dostávali vodorovnou štolou - Těžní. Stříbro a těžké kovy byly v této lokalitě dávno vytěženy.

19. a 20. století a těžba uranu

Když došlo koncem 19. století k objevu radioaktivity, zdejší doly se staly opět zajímavými pro vysoký obsah uranové rudy. Právě sem zaměřila svou pozornost i Marie Curie-Skłodowská, když hledala sloučeninu vykazující vysokou radioaktivitu. Výzkumy jí po čtyřech letech přivedly nejprve k objevu polonia, jež Marie Curie pojmenovala po své polské vlasti, a posléze mnohem radioaktivnějšího prvku radia. První gram radia izolovala Curie-Skłodowská ze smolince pocházejícího právě z Jáchymova.

Slibný rozvoj nově vznikající jáchymovské lázeňské čtvrti ve 30. letech 20. století dal základ dodnes aktivním radiovým lázním. Průmyslová těžba uranu v nechvalně známých podmínkách, zejména pro vězně odsouzené v politických procesech 50. let, zde probíhala od konce druhé světové války. Kvalitní uranová ruda byla zdarma odvážena Sovětského Svazu. Do roku 1964, kdy těžba uranové rudy v Jáchymově skončila, bylo do SSSR vyvezeno z tohoto naleziště přibližně 7 200 tun uranu. O deset let později byla část Těžní štoly dolu Bratrství upravena pro úložiště radioaktivních odpadů.

 

Brožura Bratrství ke stažení