SubmenuZavřít

SÚRAO stahuje své žádosti o prodloužení průzkumných území

Správa úložišť radioaktivních odpadů se rozhodla stáhnout své žádosti o prodloužení platnosti průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry (PÚZZK), které podala v závěru roku 2016.

Po rozhodnutí ministra životního prostředí v závěru loňského roku o legitimnosti naší žádosti, bylo na čtyřech lokalitách ministerstvem rozhodnuto o prodloužení průzkumů. Ve všech těchto případech se opět spolky, ale také mnohé obce, postavily proti tomuto verdiktu dalším rozkladem. V každé kauze stanovení průzkumného území tak existují již tři rozklady o desítkách argumentů, které je třeba vyřešit. Navíc je stanovení průzkumného území na každé lokalitě předmětem žaloby u Obvodního soudu pro Prahu 1 ze strany spolků a některých obcí. Stanovení průzkumných území se tak stávají složitou právní kauzou, která, nemá v rozumném časovém horizontu dosažitelné řešení, tj. právně platné rozhodnutí.

Podle zákona provedení geologických průzkumů a následný výběr finálních kandidátních oblastí zřízení PÚZZZK (a následně takzvaných chráněných území) vyžaduje. Je tedy pravděpodobné, že SÚRAO o PÚZZZK znovu požádá již v průběhu roku 2018.

Po právních analýzách této situace Správa dospěla k názoru, že nejlepší cestou je stáhnout žádosti a na všech lokalitách postupně, po jednání s dotčenými obcemi, podat nové žádosti o stanovení průzkumného území. 

SÚRAO doufá, že tento krok přispěje ke zklidnění atmosféry kolem výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů a že tento proces povede k nalezení řešení pro ukládání radioaktivních odpadů v naší zemi.

V žádném případě se tímto krokem nemění postup, nezastavuje proces hodnocení jednotlivých lokalit. Ten i nadále pokračuje s cílem zúžit současný seznam kandidátních lokalit ještě v letošním roce na 4 a v delším časovém horizontu na dvě tak, jak to ukládá vládou schválená Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a v souladu s vládou schváleným Plánem činnosti pro rok 2018.