SÚRAO podepsala smlouvu na první
etapu rekonstrukce úložiště Richard

ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku tak Správa zahájí rekonstrukci

23. května 2018

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zahájí ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku první etapu rekonstrukce úložiště Richard u Litoměřic, kde se ukládají nízko a středně aktivní odpady.

„První etapa rekonstrukce předpokládá pouze práce v podzemí úložiště s cílem posílení bezpečnosti práce v podzemí a stabilizace existujících prostor po těžbě vápence pro ukládání radioaktivních odpadů.  Budou nově zabezpečeny obslužné chodby v úložišti a upraveny ukládací komory tak, aby lépe vyhovovaly současným i budoucím manipulačním prostředkům pro ukládání radioaktivních odpadů. Je to důležitý první krok k celkové modernizaci úložiště, které v příštím roce oslaví 55 let provozu. Následovat bude druhá etapa, při které dojde k výstavbě objektu přejímky odpadů a celkové revitalizaci podzemí a povrchového areálu.  Naším cílem je mít úložiště, které bude plnit svoji funkci na nejlepší světové úrovni. Z hlediska přírodních podmínek nám toto úložiště závidí celý svět. Radioaktivní odpady jsou ukládány v suchém prostředí bez přítomnosti vody, úložiště je v podzemí, přístupné štolou a od povrchu, i od hladiny podzemních vod, je chráněno několik desítek metrů mocnou velmi nepropustnou jílovitou vrstvou. Proto rekonstrukce směřuje k tomu, abychom zmíněných unikátních vlastností plně využili ve prospěch bezpečnosti ukládání radioaktivních odpadů ve prospěch společnosti a jejích obyvatel“, uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

První etapu rekonstrukce bude realizovat konsorcium s názvem „Richard 1. etapa ESB/VHS/SDD“, jehož členy jsou společnosti Energie – stavební a báňská a.s., Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. a Slezská důlní díla a.s. Konsorcium přitom muselo splnit velmi náročné podmínky výběrového řízení, protože úložiště Richard je důlním dílem a zároveň (kvůli ukládání radioaktivního odpadu) tzv. jaderným zařízením. Podmínky pro tendr byly tedy podstatně přísnější než v případě standardní stavby. Stejně tak vlastní průběh rekonstrukce a její výsledek musí splňovat veškeré požadavky pro provoz jaderného zařízení a zároveň dolu. I z tohoto důvodu je realizace podmíněna kladným stanoviskem Obvodního báňského úřadu v Mostě a povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V první etapě rekonstrukce půjde především o zvýšení ukládací kapacity úložiště Richard. Aktuální kapacita ukládacích komor činí 10 250 m3, v současné době je naplněna zhruba z 75 %. Ročně se zde ukládá cca 400 sudů s radioaktivním odpadem pocházejícím z průmyslu, výzkumu, či nemocnic. Jedná se například o znečištěné pracovní oděvy, využité zářiče nebo  laboratorní pomůcky.

V rámci první etapy budou adaptovány nevyužité prostory v úložišti pro potřeby ukládání odpadů, část prostorů bude sloužit jako obslužná a dopravní chodba a část jako nové ukládací komory. Tyto nové komory navazují na stávající provozovanou část. Vlastní práce budou spočívat ve vyčištění prostorů, zabezpečení stropů a vybudování nové podlahy, takže veškeré činnosti budou probíhat v podzemí.

Po revitalizaci ukládacích prostor pak bude projekt pokračovat druhou etapou, v níž půjde o rekonstrukci příjezdové komunikace a hlavně o výstavbu nové přejímací haly, která podpoří rychlou a bezpečnou přejímku radioaktivního odpadu v souladu s nejmodernějšími technologickými trendy.

Úložiště Richard

Přiřazené štítky