Ředitelem SÚRAO byl jmenován Jan Prachař

Novým ředitelem SÚRAO byl jmenován Jan Prachař. Organizace by se pod jeho vedením měla soustředit na zlepšení komunikace.

19. února 2019

Od úterý 19.2.2019 je novým ředitelem SÚRAO JUDr. Jan Prachař. Na dnešní koordinační schůzce na ministerstvu průmyslu a obchodu zdůraznil nutnost zlepšení komunikace a s náměstkem René Nedělou diskutovali budoucí kroky.

„Před SÚRAO stojí velké úkoly. Vypořádat se s negativními ohlasy na postupy SÚRAO v lokalitách, zlepšit komunikaci, připravit zákon o zapojení obcí, představit budoucnost a rozvojové perspektivy, které SÚRAO s projektem hlubinného úložiště přináší,“ uvedl Jan Prachař.

Radioaktivní odpady nevnikají jen v elektrárnách, upozorňuje Prachař

SÚRAO je státní organizace, musí postupovat transparentně a předvídatelně. Je potřeba změnit komunikaci a začít dělat osvětu těch činností, které má SÚRAO na starosti. Radioaktivní odpady nejsou jenom vyhořelé jaderné palivo, ale vznikají i ve zdravotnictví, průmyslu a výzkumu. Stejně jako s jinými odpady, je potřeba s nimi zodpovědně nakládat a vyřešit jejich životní cyklus.

Jan Prachař má zkušenosti ze Správy radioaktivních odpadů, kterou vedl v letech 2011 – 2014. Mimo jiné se zabýval legislativní přípravou zákonů a podzákonných právních předpisů v oblasti jaderného, obchodního, korporátního, správního a finančního práva. Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval stáž na International School of Nuclear Law na Univerzitě v Montpellier, kde získal postgraduální diplom z mezinárodního jaderného práva. Mluví francouzsky a anglicky. Od května 2018 je předsedou představenstva České jaderné asociace.

Přiřazené štítky