SubmenuZavřít

Vznik radioaktivních odpadů

Radioaktivní odpady vznikají v několika segmentech lidské činnosti a podle toho je s nimi dále nakládáno.

První oblastí je využití radionuklidů v průmyslu, školství, zemědělství a zdravotnictví. Tyto odpady nesou označení institucionální. Je podstatné, zda obsahují přírodní (např. uran, radium) nebo uměle vytvořené radionuklidy (např. americium, plutonium, cesium). Odpady s obsahem přírodních radionuklidů se ukládají do úložiště Bratrství u Jáchymova, ostatní odpady pak do úložiště Richard blízko Litoměřic. Do úložiště Richard v současné době putuje několik set obalových souborů ročně, v případě Bratrství to jsou desítky obalových souborů za rok.

Větší množství radioaktivních odpadů vzniká při provozu jaderných elektráren. Pro trvalé zneškodnění tohoto odpadu slouží úložiště Dukovany v areálu stejnojmenné jaderné elektrárny. Ročně do dukovanského úložiště přijde okolo dvou tisíc obalových souborů.

Radioaktivním odpadem bude v budoucnu také vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren. V současné době se intenzívně pracuje na přípravě hlubinného úložiště, které bude sloužit k ukládání vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů.