SubmenuZavřít

Ukládání vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva

Při provozu energetických i výzkumných jaderných reaktorů vzniká vyhořelé jaderné palivo, které je v současné době bezpečně skladováno v meziskladech v areálech jaderných elektráren. Jeho vlastníkem je provozovatel a to až do doby, kdy jej vlastník nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost prohlásí za odpad. Vlastníkem odpadu se v tu chvíli stává stát. Ten prostřednictvím SÚRAO zajistí jeho bezpečné uložení.

Vzhledem k charakteru těchto odpadů se celosvětově za nejbezpečnější způsob jejich zneškodnění považuje uložení do hlubinného úložiště. Na základě dlouhodobého vývoje byl navržen multibariérový koncept, jehož základní bariérou je ukládací obalový soubor, další bariérou jsou nepropustné těsnící materiály (buffer) a třetí bariéru tvoří stabilní horninové prostředí cca 500 metrů pod povrchem země. Podle geologických možností každého státu, tedy dostatečných objemů hostitelské horniny (např. granitické horniny, jílové nebo solné formace) a legislativních požadavků, pak vznikla modifikovaná technická řešení hlubinného úložiště.

O českém projektu hlubinného úložiště více ZDE