SubmenuZavřít

Složení radioaktivních odpadů

V minulosti bylo průmyslové využití radioaktivních látek několikanásobně vyšší, než je tomu dnes, a tak lze říci, že většina těchto typů odpadů je již bezpečně uložena. Samotný odpad je poměrně různorodý, tvoří jej zbytky z výroby barev, kontaminovaná stavební suť, kovy, plasty, papír, segmenty laboratorních zařízení jako například rukavicové boxy, staré hodinky a různé ukazatele s fluorescenční barvou obsahující radium nebo staré požární hlásiče.

V současnosti jsou ukládány zejména materiály pocházející z likvidace tzv. starých ekologických zátěží, zejména z výzkumných ústavů a vyřazené zářiče jako jsou ozařovací hlavice z oddělení nukleární medicíny v nemocnicích nebo zářiče využívané v defektoskopii apod. Množství těchto odpadů je poměrně malé.

Odpady pocházející z provozu jaderných elektráren tvoří druhý, významnější tok odpadů. Jde o různé kaly, odpadní vody, ionexy a kontaminovaný spotřební materiál. Nepatří sem vyhořelé jaderné palivo.