SubmenuZavřít

Původci radioaktivních odpadů v České republice

V současnosti Správa úložišť radioaktivních odpadů eviduje více než 140 původců radioaktivních odpadů. Kromě výzkumných pracovišť a firem, které přímo pracují s radioaktivními látkami (např. výroba radioaktivních zářičů pro různé účely) sem patří i subjekty, které ke své činnosti používají radioaktivní zářič, ale žádné odpady jim nevznikají. Použitý zářič pak odevzdají firmě, která má oprávnění jej dále zpracovat a odevzdat k uložení. Například při výrobě nápojů v plechových nádobách se radionuklidový zářič používá jako součást kontrolního ukazatele výšky hladiny v obalu.

Ve skutečnosti je z tohoto seznamu pouze několik subjektů oprávněno zpracovávat své vlastní odpady a odpady jiných původců do formy vhodné k uložení a na základě smlouvy je předat SÚRAO ke konečné likvidaci. V tomto smyslu jsou nejvýznamnějšími původci radioaktivních odpadů v České republice:

 

ČEZ, a.s. – roční produkce odpadů okolo 2000 obalových souborů

ÚJV Řež, a.s. – roční produkce v řádu stovek obalových souborů

UJP Praha, a.s. – roční produkce v řádu desítek obalových souborů

VÚHŽ, a.s. – roční produkce v řádu desítek obalových souborů

ZAM-servis, s.r.o. – roční produkce v řádu jednotek obalových souborů

VF, a.s. – roční produkce v řádu jednotek obalových souborů