SubmenuZavřít

Provozovaná úložiště radioaktivních odpadů

Správa úložišť radioaktivních odpadů v současné době provozuje tři úložiště radioaktivních odpadů – na úpatí Krušných hor v Jáchymově se nachází úložiště Bratrství, nad městem Litoměřice pod kopcem Bídnice leží úložiště Richard a poslední úložiště Dukovany se nachází v kraji Vysočina, v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Tato úložiště jsou určena ke konečnému zneškodnění nízko a středněaktivních odpadů pocházejících z využití radioaktivních látek v průmyslu, zdravotnictví či výzkumu, a také z provozu jaderných elektráren.

Každá z obcí, do jejichž katastru úložiště zasahuje (obec Rouchovany, města Jáchymov a Litoměřice) dostávají od SÚRAO kařdoročně finanční příspěvek ve výši čtyř milionů korun plus 10 000 korun za každý metr krychlový uloženého odpadu v předešlém roce.

V současné době je v úložištích dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních odpadů. Jde o odpady uložené od začátku provozu úložišť, tedy za více než 50 let. Moderní technologie už nepoužívají zdroje radioaktivního záření v takové míře jako v minulosti a je možné říci, že s výjimkou jaderné energetiky byla již většina radioaktivních odpadů odevzdána k uložení a předpokládaná produkce dalších odpadů je malá. V roce 2015 SÚRAO uložilo celkem 475 tun radioaktivních odpadů. Pro ilustraci lze srovnat toto množství s produkcí komunálního odpadu. České domácnosti v roce 2015 vyprodukovaly přes 3,3 milionů tun komunálních odpadů, celkem v uvedeném roce vzniklo 26 946 718 tun odpadů (zdroj: ČSÚ).