SubmenuZavřít

Prohlášení o přístupnosti

Web Správy úložišť radioaktivních odpadů je optimalizovaný pro běžné prohlížeče fungující na platformách Windows, iOS a Android. Pokud by se i přes naší snahu vyskytl problém s přístupností, budeme vděční za nahlášení problému na e-mail webmastater@surao.cz

Snažíme se o maximální přístupnost funkcí a obsahu i pro návštěvníky se zdravotním postižením. Ve vysoké míře náš web splňuje požadavky Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb., [PDF] o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

Pravidlo č. 3

Stránky využívají Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky ovladatelné a informace bez problémů dosažitelné.

Pravidlo č. 9

Na webových stránkách SÚRAO jsou zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je buď skutečnost, že tyto dokumenty obsahují typografické prvky a formátování a je nezbytné jejich otevření v jiném programu, nebo není možné jejich převedení do webových formátů. Jde především o soubory typu Portable Document Format (PDF). V případě potřeby lze prohlížeč PDF dokumentů Adobe Acrobat Reader bezplatně stáhnout zde.