Spolupráce a komunikace

Přímou komunikaci s občany považujeme za klíčovou.

Bydlíte v blízkosti již existujícího nebo plánovaného úložiště? Komunikaci s občany na místech v blízkosti úložiště považujeme za klíčovou, a proto na těchto stránkách najdete vše podstatné o možných druzích spolupráce a komunikace s občany i se zástupci samosprávy. Tam, kde je to možné, jdeme v zapojovaní obcí nad rámec stávající legislativy. Zároveň podporujeme snahu obcí o posílení jejich právního postavení.

Občanské kontrolní komise

Spolupracujeme s veřejností v okolí úložišť Richard a Bratrství

to mě zajímá
Občanská bezpečnostní komise

Podílíme se i na spolupráci s veřejností z okolí úložiště v Dukovanech

to mě zajímá
Informační střediska

Naše informační střediska najdete napříč celou republikou

to mě zajímá
Zprávy ze Správy

Čtyřikrát do roka vydáváme informační buletin o naší činnosti

to mě zajímá
Brožury a publikace

Informace o SÚRAO a úložištích přehledně, v PDF

to mě zajímá
Kde působíme?

Úložiště, zkoumané lokality a další zájmová území SÚRAO na jedné mapě

to mě zajímá