Hlubinné úložiště v Česku

Podívejte se, jak se výběr lokality vyvíjel a stále vyvíjí.

V České republice se výstavba hlubinného úložiště připravuje. Počítá se s umístěním ve vhodném krystalinickém masívu. Protože je hlavním kritériem dlouhodobá bezpečnost, která se počítá na stovky tisíc let, výběru místa věnujeme velkou pozornost.

Výběr lokality

Výběru finální lokality pro hlubinné úložiště předchází rozsáhlý výzkum a sběr dat, který velmi podrobně popíše místní podmínky. V posledních letech jsme prováděli výzkumné a monitorovací práce. Šlo například o terénní pochůzky, rekognoskace terénu, odběry vzorků nebo monitoring. Za zmínku stojí třeba monitoring prašnosti, monitoring výskytu radonu, měření seizmických jevů nebo dálkový průzkum Země, prováděný pomocí snímkování z družic či letadel. Jako výsledek geologických, hydrogeologických a navazujících prací pak jsou vyhotoveny 3D geovědní modely horninového podloží, na jejichž základě jsou lokality vyhodnoceny. V současné době se věnujeme dalším výzkumům, které pomohou při zužování počtu lokalit.

Kromě sběru geologických dat je součástí výzkumu také hodnocení socioekonomické situace regionu. Řeší se, jak by výstavba ovlivnila zaměstnanost, podnikání, infrastrukturu a řadu dalších důležitých faktorů. V neposlední řadě se posuzuje, jak se k investici staví obyvatelé.

Lokalita Březový potok

Chci se dozvědět více o lokalitě Březový potok na Klatovsku

to mě zajímá
Lokalita Horka

Chci se dozvědět více o lokalitě Horka na Třebíčsku

to mě zajímá
Lokalita Hrádek

Chci se dozvědět více o lokalitě Hrádek na Jihlavsku

to mě zajímá
Lokalita Janoch

Chci se dozvědět více o lokalitě Janoch u Temelína

to mě zajímá
Hodnocení lokalit

Chci se dozvědět více o hodnocení lokalit

to mě zajímá