Pro veřejnost

O radioaktivní odpady se musíme postarat sami.
Nedílnou součástí tohoto procesu je i spolupráce a komunikace s veřejností.

Jako státní organizace máme za úkol spravovat již existující úložiště, koordinovat přípravy na výstavbu hlubinného úložiště a v neposlední řadě informovat o problematice širokou veřejnost.

Radioaktivní odpady

Jak vznikají, jak je dělíme a jak s nimi nakládáme

to mě zajímá
Stávající úložiště

Jaké úložiště v Česku máme a jak se o ně staráme

to mě zajímá
Připravované úložiště

Vysokoaktivní odpady do stávajících úložišť nepatří. Co tedy s nimi?

to mě zajímá
Spolupráce a komunikace

Komunikaci s občany považujeme za klíčovou

to mě zajímá