Výzkum a vývoj

Program výzkumu a vývoje je nedílnou součástí projektů
zaměřených na splnění koncepčních cílů

Výzkum a vývoj spojený s přípravou hlubinného úložiště je jednou z našich hlavních činností. Proto přinášíme zevrubné informace o tomto tématu, detailnější podklady jsou k dispozici v databázi technických zpráv.

Vstupní informace pro R&D

Program výzkumu a vývoje je nedílnou součástí projektů zaměřených na splnění koncepčních cílů

to mě zajímá
Zajištění bezpečnosti

Výběr lokalit pro umístění hlubinného úložiště probíhá v souladu s Koncepcí nakládání s VJP a RAO

to mě zajímá
Geologické práce

Geologické práce poskytují data pro základní popis lokality

to mě zajímá
Inženýrské bariéry

V hlubinném úložišti bude využit multibariérový systém ochrany biosféry

to mě zajímá
Projektové řešení

Projektové řešení HÚ se opírá o koncept úložiště v krystalinických horninách

to mě zajímá
PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště
v hloubce předpokládaného úložiště

to mě zajímá