Ředitelem SÚRAO byl jmenován Jan Prachař

19. února 2019

Od úterý 19.2.2019 je novým ředitelem SÚRAO JUDr. Jan Prachař. Na dnešní koordinační schůzce na ministerstvu průmyslu a obchodu zdůraznil nutnost zlepšení komunikace a s náměstkem René Nedělou diskutovali budoucí kroky.

„Před SÚRAO stojí velké úkoly. Vypořádat se s negativními ohlasy na postupy SÚRAO v lokalitách, zlepšit komunikaci, připravit zákon o zapojení obcí, představit budoucnost a rozvojové perspektivy, které SÚRAO s projektem hlubinného úložiště přináší,“ uvedl Jan Prachař.

Radioaktivní odpady nevnikají jen v elektrárnách, upozorňuje Prachař

SÚRAO je státní organizace, musí postupovat transparentně a předvídatelně. Je potřeba změnit komunikaci a začít dělat osvětu těch činností, které má SÚRAO na starosti. Radioaktivní odpady nejsou jenom vyhořelé jaderné palivo, ale vznikají i ve zdravotnictví, průmyslu a výzkumu. Stejně jako s jinými odpady, je potřeba s nimi zodpovědně nakládat a vyřešit jejich životní cyklus.

Jan Prachař má zkušenosti ze Správy radioaktivních odpadů, kterou vedl v letech 2011 – 2014. Mimo jiné se zabýval legislativní přípravou zákonů a podzákonných právních předpisů v oblasti jaderného, obchodního, korporátního, správního a finančního práva. Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval stáž na International School of Nuclear Law na Univerzitě v Montpellier, kde získal postgraduální diplom z mezinárodního jaderného práva. Mluví francouzsky a anglicky. Od května 2018 je předsedou představenstva České jaderné asociace.

Kontakt pro média

Mgr. Martina Bílá
vedoucí oddělení komunikace, tisková mluvčí

[email protected]
+420 702 240 848