SubmenuZavřít

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Správa úložišť radioaktivních odpadů se při poskytování informací řídí zákonem č. 106/1999 Sb. [PDF]

 

Název

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Důvod a způsob založení

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace. Od roku 2001 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. [PDF] organizační složkou státu.

Popis organizační struktury

Seznam vedoucích pracovníků SÚRAO naleznete ZDE

Kontakty

Kontakty naleznete ZDE

Bankovní spojení

ČNB, pob. Praha, č.ú.: 6015-64726011/0710

Identifikační číslo organizace (IČ)

66000769

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ66000769 (neplátce DPH)

Žádosti o informace

Informace naleznete ZDE

Příjem žádostí a dalších podání

Návrhy a stížnosti je možné podávat ústně (v informačním středisku v sídle SÚRAO v otevírací době), písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v kontaktech.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v sídle SÚRAO Dlážděná 6, 110 00 Praha 1. Odvolacím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Úhrady za poskytování informací

Informace naleznete ZDE

Zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti ke stažení ZDE

Memorandum GDPR

Žádost subjektu osobních údajů ke stažení ZDE, memorandum ZDE

Legislativa

Přehled relevantních právních předpisů naleznete ZDE

Interní protikorupční program

Dokument ke stažení ZDE [PDF]

Seznam poradních orgánů, poradců a právních kanceláří

Dokument ke stažení ZDE [PDF]

Nabídky prodeje a pronájmu majetku

V současné době Správa úložišť radioaktivních odpadů neprodává ani nepronajímá žádný majetek.