Poradní panel expertů

1. zasedání se uskuteční 15. 11. 2019

11. listopadu 2019

Dne 15. 11. 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu koná 1. setkání Poradního panelu expertů, poradního orgánu ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů pro doporučení preferovaných lokalit hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v ČR.

Mezi hlavní body k projednání na prvním zasedání patří zahájení činnosti Poradního panelu expertů, seznámení se statutem a plánem činností, seznámení s výsledky geologických a jiných výzkumů, dostupnými podklady a metodologie hodnocení.

Úplný program jednání naleznete zde.

Do Poradního panelu byli nominováni tito odborníci:

Experti:

Za MPO:

 • Ing.Tomáš Rosendorf, vedoucí oddělení RAO, odbor jaderné energetiky
 • náhradník: Ing. Jiří Polan, odd. RAO, odb. jaderné energetiky

Za MUNI, Brno:

 • Mgr. Petr Špaček, PhD.
 • náhradník: Mgr. Josef Havíř, Dr.

Za ČVUT:

 • Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc., vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT
 • náhradník: Prof. Ing. Jiří Barták, Dr.Sc., katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT

Za SÚRO:

 • Mgr. Aleš Froňka, Ph. D.
 • náhradník: RNDr. Petr Rulík

Za MŽP:

 • RNDr. Martin Holý, řed. odb. geologie, zástupce nám. pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Za SÚRAO:

 • RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph. D.

Za lokality HÚ:

 • Mgr. Matěj Machek, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
 • náhradník: Ing. Edvard Sequens, Sdružení Calla, České Budějovice

 

Přiřazené štítky