SubmenuZavřít

Občanská kontrolní komise

Občanská kontrolní komise (OKK), která má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti SÚRAO v úložišti Richard, vznikla v září 2015. V komisi mají své zástupce Ústecký kraj, město Litoměřice a obce Žalhostice a Miřejovice. SÚRAO informuje kontrolní komisi o množství ukládaného materiálu, výsledcích monitorování úložiště i jeho okolí a o připravované rekonstrukci úložiště Richard.

Sekretariát OKK Richard zajišťuje Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Bečvaříková

mobil: +420 724 981 062
becvarikova@surao.cz

Složení členů OKK Richard

Jméno

Instituce

Funkce

Mgr. Václav Červín

město Litoměřice

3. místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

město Litoměřice

vedoucí odboru životního prostředí

Miroslav Letafka

město Litoměřice

referent krizového řízení útvaru obrany a krizového řízení

Václav Kopejtko

obec Miřejovice

zastupitel obce

Kamil Veselý

obec Žalhostice

místostarosta

Jan Szántó

Ústecký kraj

radní Ústeckého kraje

Jitka Sachetová

Ústecký kraj

radní Ústeckého kraje

Složení partnerů OKK

Jméno

Instituce

Funkce

RNDr. Jiří Slovák

SÚRAO

ředitel

Ing. Petr Pavlovič

SÚRAO

správce ÚRAO Richard a Bratrství