SubmenuZavřít

Občanská kontrolní komise

Občanská kontrolní komise Richard (OKK Richard) vznikla v roce 2015 a jejím hlavním cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti SÚRAO v úložišti Richard. V komisi mají své zástupce Ústecký kraj, město Litoměřice a obce Žalhostice, Miřejovice, Velké Žernoseky
a Michalovice.

Správa úložišť a OKK Richard spolu vedou otevřený dialog o problematice ukládání radioaktivních odpadů v úložišti Richard, neboť veřejnost má právo na informace a má právo být pravdivě a bez zbytečného prodlení informována o činnosti SÚRAO. Z důvodu zkvalitnění informovanosti obyvatel mají zájem umožnit občanům získávat podrobnější informace o činnosti SÚRAO prostřednictvím delegovaných zástupců občanů. Tato spolupráce má dále přispívat k naplňování hlavních cílů SÚRAO, mezi které patří bezpečnost a ochrana životního prostředí před vlivy radioaktivních odpadů.

Občané, členové OKK, kteří jsou zástupci města Litoměřice, obce Žalhostice, obce Miřejovice, obce Velké Žernoseky, obce Michalovice a Ústecký kraj, jsou do OKK delegováni příslušným orgánem těchto stran dohody o ustanovení OKK Richard, jako zástupci veřejnosti, a to vždy na období čtyř let.

Sekretariát OKK Richard zajišťuje Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Kašparová

mobil: +420 724 981 062
kasparova@surao.cz

Složení členů OKK Richard

Jméno

Instituce

Funkce

Mgr. Václav Červín

město Litoměřice

3. místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

město Litoměřice

vedoucí odboru životního prostředí

Miroslav Letafka

město Litoměřice

referent krizového řízení

Václav Kopejtko

obec Miřejovice

zastupitel obce

Jaroslav Bartoš

obec Žalhostice

zastupitel obce

 

Velké Žernoseky

 

 

Michalovice

 

Jitka Sachetová

Ústecký kraj

radní Ústeckého kraje

Složení partnerů OKK

Jméno

Instituce

Funkce

Ing. Martina Máčelová

SÚRAO

vedoucí oddělení správy a provozu ÚRAO

Ing. Petr Pavlovič

SÚRAO

zástupce za oblast provozu úložiště radioaktivního odpadu Richard

Ing. Renata Hladová

SÚRAO

zástupce za oblast projektové přípravy ÚRAO Richard

Mgr. Lucie Steinerová

SÚRAO

zástupce za oblast komunikace

Ing. Jozef Harčarik

SÚRAO

závodní dolu

Mgr. Tereza Kašparová

SÚRAO

tajemník