SubmenuZavřít

Občanská kontrolní komise

Občanská kontrolní komise Bratrství (OKK Bratrství) vznikla v roce 2017 a jejím hlavním cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti SÚRAO v úložišti Bratrství. V komisi mají své zástupce Jáchymov, Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, město Ostrov a Karlovarský kraj.

Správa úložišť a OKK Bratrství spolu vedou otevřený dialog o problematice ukládání radioaktivních odpadů v úložišti Richard, neboť veřejnost má právo na informace a má právo být pravdivě a bez zbytečného prodlení informována o činnosti SÚRAO. Z důvodu zkvalitnění informovanosti obyvatel mají zájem umožnit občanům získávat podrobnější informace o činnosti SÚRAO prostřednictvím delegovaných zástupců občanů. Tato spolupráce má dále přispívat k naplňování hlavních cílů SÚRAO, mezi které patří bezpečnost a ochrana životního prostředí před vlivy radioaktivních odpadů.

Občané, členové OKK, kteří jsou zástupci města Jáchymov, města Boží Dar, města Loučná pod Klínovcem, města Ostrov a Karlovarského kraje, jsou do OKK delegováni příslušným orgánem těchto stran dohody o ustanovení OKK Bratrství, jako zástupci veřejnosti, a to vždy na období čtyř let.

 

Personální složení OKK Bratrství

Jméno

instituce

funkce

Ing Bronislav Grulich

město Jáchymov

starosta

Ing. Jan Horník

město Boží Dar

starosta

Mgr. Jana Müllerová

město Loučná pod Klínovcem

starostka

Ing. Josef Železný

Město Ostrov

starosta

Ing. Karel Jakobec

Karlovarský Kraj

radní Karlovarského kraje pro životní prostředí

 

Personální složení týmu profesních partnerů OKK Bratrství

Jméno

Instituce

Funkce

Ing. Martina Máčelová

SÚRAO

vedoucí oddělení správy a provozu ÚRAO

Ing. Petr Pavlovič

SÚRAO

zástupce za oblast provozu úložiště radioaktivního odpadu Bratrství

Ing. Renata Hladová

SÚRAO

zástupce za oblast projektové přípravy ÚRAO Bratrství

Mgr. Lucie Steinerová

SÚRAO

zástupce za oblast komunikace

Ing. Jozef Harčarik

SÚRAO

závodní dolu

Mgr. Tereza Kašparová

SÚRAO

tajemník

 

 

Sekretariát OKK Richard a Bratrství zajišťuje Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Kašparová

mobil: +420 724 981 062
kasparova@surao.cz