SubmenuZavřít

Občanská bezpečností komise

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996. Své zástupce v ní má ČEZ, a.s. jako provozovatel JE Dukovany, a sdružení obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obce Dukovany a Rouchovany. Od 8. září 2016 je členem OBK také Správa úložišť radioaktivních odpadů jako provozovatel úložiště radioaktivních odpadů Dukovany. Zástupce SÚRAO pravidelně informuje OBK o problematice provozu stávajícího úložiště a přípravě výstavby hlubinného úložiště. Více informací o OBK je k dispozici na jejich webových stránkách.