Návštěva rumunské delegace

technická návštěva rumunských kolegů v rámci spolupráce s IAEA

08. června 2018

Správa úložišť radioaktivních odpadů uspořádala pro své kolegy z Rumunska 4 denní technickou návštěvu. Exkurze proběhla v rámci spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA). Akce se zúčastnili jak odborníci z rumunské státní organizace Nuclear Agency for Radioactive Waste (obdoba SÚRAO), tak zástupci z rumunské lokality vytipované pro umístění úložiště nízko a středněaktivních odpadů.

Rumunská delegace se v rámci odborného programu seznámila s problematikou nakládání radioaktivních odpadů v ČR. Kolegové navštívili jak úložiště Richard, tak úložiště Dukovany. V rámci návštěvy Dukovan proběhla i diskuze se členy Občanské bezpečnostní komise (OBK) a návštěva meziskladu vyhořelého jaderného paliva.

Výměna názorů a zkušeností byla pro obě strany velmi přínosná a do budoucna budeme ve sdílení znalostí pokračovat.

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK Dukovany) vznikla v roce 1996. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.