SubmenuZavřít

Lidé v SÚRAO

RNDr. Jiří Slovák
ředitel

slovak@surao.cz
+420 221 421 511

Ing. Vítězslav Duda, MBA
zástupce ředitele, vedoucí úseku ekonomiky a správy

duda@surao.cz
+420 221 421 526

Ing. Ilona Pospíšková
vedoucí úseku přípravy úložišť RAO

pospiskova@surao.cz
+420 221 421 520

Ing. Jaroslava Liehneová
vedoucí specialista pro interní audit

liehneova@surao.cz
+420 221 421 533

Mgr. Lucie Steinerová
vedoucí oddělení komunikace

steinerova@surao.cz
+420 221 421 578

Ing. Radomír Šenkýř
vedoucí specialista pro integrovaný systém řízení

senkyr@surao.cz
+420 221 421 531

Ing. Petra Šulová
vedoucí oddělení účetnictví

sulova@surao.cz
+420 221 421 512

Mgr. Jakub Holeček
vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií

holecek@surao.cz
+420 221 421 523

Ing. Martina Máčelová
vedoucí oddělení správy a provozu úložišť

macelova@surao.cz
+420 221 421 541

Ing. Soňa Konopásková, CSc.
vedoucí oddělení bezpečnosti a povolovacích řízení

konopaskova@surao.cz
+420 221 421 518

Ing. Antonín Vokál, CSc.
vedoucí specialista pro koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti

vokal@surao.cz
+420 221 421 525

Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.
vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností

augusta@surao.cz
+420 221 421 556

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
vedoucí oddělení geologických prací

vondrovic@surao.cz
+420 221 421 551

Ing. Petr Pavlovič
správce úložišť Richard a Bratrství

pavlovic@surao.cz
+420 416 724 457

Ing. Jiří Dozbaba
správce úložiště Dukovany

dozbaba@surao.cz
+420 561 103 423

 

Organizační struktura SÚRAO