SubmenuZavřít

Kariéra

Účetní

13.9.2017
SÚRAO hledá účetní pro vedení pokladny a evidence majetku společnosti

Vedoucí úseku provozu úložišť, bezpečnosti a povolovacích řízení

20.7.2017
Do SÚRAO hledáme kolegu/kolegyni na vedoucí pozici. Bude mít na starosti zajištění funkčnosti celého úseku provozu stávajících úložišť, koordinaci spolupráce s kolegy z ostatních úseků a s dodavateli a s tím spojené administrativní záležitosti

Asistent manažera PVP Bukov

8.6.2017
Jedná se o klíčovou osobu, která se bude zabývat technickými a administrativními pracemi při řízení provozu a při zajištění výzkumných experimentů v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov a to ve spolupráci s Úsekem přípravy úložišť radioaktivních odpadů.

Specialista pro provoz ÚRAO Richard a ÚRAO Bratrství

8.6.2017
Bude se podílet především na organizování bezpečného provozu a údržby úložišť radioaktivních odpadů, organizování přejímek a ukládání RAO, měření, zajišťování revizí přístrojů a zařízení úložiště a provádění zkoušek ve zkušebně obalových souborů.

Technický specialista – hodnocení dlouhodobé bezpečnosti lokalit pro hlubinné úložiště

3.1.2017
Bude se zabývat interpretací dat a informací pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště, přípravou bezpečnostních rozborů a modelů pro hodnocení bezpečnosti úložišť.

Technický specialista – geochemik / jaderný chemik

2.6.2016
SÚRAO hledá profesionála, který se bude zabývat přípravou a implementací experimentálního programu v oblasti interakce inženýrských bariér a horninového prostředí. Dále bude posuzovat geochemické stability kandidátních lokalit HÚ a aktivně se podílet na rozvoji modelovacích nástrojů SÚRAO.

Technický specialista – jaderný inženýr

2.6.2016
Bude hrát významnou roli v oblasti přípravy databází inventáře radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, inventáře radioaktivních odpadů a při přípravě výzkumného programu v oblasti dlouhodobého chování radioaktivních odpadů.
Počet na stránku:102050