SubmenuZavřít

RNDr. Jiří Slovák

v roce 1983 ukončil studium základní a ložisková geologie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor, kde následně v r. 1985 složil rigorózní zkoušku z geochemie a získal titul RNDr.

Profesní kariéru započal jako důlní geofyzik - geolog na uranovém dole Olší v dnešním s. p. DIAMO. V letech 1993 – 1997 zastával funkci náměstka ředitele pro ekologii s. p. DIAMO. V letech 1997 – 2002 pracoval v ÚJV Řež, a. s. ve funkci ředitele divize chemie palivového cyklu zabývající se jak výzkumem v oblasti radioaktivních odpadů tak přímým zpracováním institucionálních odpadů z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví v ČR. V tomto období rovněž zastával pozici člena představenstva ÚJV Řež a.s. a zastával různé funkce v orgánech dceřiných společností. Následně v letech 2002 – 2006 pracoval ve společnosti AQUATEST a. s. na pozici ředitele pro výzkum a vývoj a následně jako obchodní ředitel společnosti. V roce 2007 pracoval jako odborný asistent na ČVUT Praha, fakultě stavební, v Centru Experimentální Geotechniky.

Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů pracuje od r. 2008. Do r. 2014 pracoval na pozici zástupce ředitele pro vývoj, s přímou zodpovědností za přípravu hlubinného úložiště a koordinaci výzkumných a vývojových aktivit v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

Od r. 2014 je ředitelem SÚRAO.

 

(foto)