SubmenuZavřít

Zkoumané lokality

V současné době Správa úložišť radioaktivních odpadů zkoumá lokality, které vyšly jako nejvhodnější z předvýběru (hodnotily se již známé vlastnosti geologického podloží na několika desítkách lokalit v ČR). Cílem současné etapy průzkumných prací je vybrat čtyři lokality, kde proběhne podrobnější průzkum horninového masívu.

Na základě atomového zákona vyplácí SÚRAO příspěvky obcím, do jejichž katastru zasahuje průzkumné území. Výše příspěvků za rok 2016 k nahlédnutí zde [PDF].

 

Březový potok

Umístění: obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor

Průzkumné území má tvar nepravidelného šestiúhelníku o výměře cca 21 km2. Lokalita je součástí rozsáhlého tělesa granitoidů (žul) o rozloze několik tisíc km2 středočeského plutonu. Její horninové podloží tvoří dva podobné druhy granodioritů - blatenský a červenský. Území je charakteristické vysokým počtem horninových žil a minimálním výskytem cizorodých těles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čertovka

Umístění: obce Blatno, Lubenec, Tis u Blatna, Žihle

Průzkumné území má tvar nepravidelného šestiúhelníku o výměře cca 29 km2. Lokalita leží v geologické jednotce tzv. Bohemika. Ze všech zvažovaných lokalit je místní granit nejstarší:cca 515 milionů let. Na východě je ohraničena významným zlomem, který odděluje granity od mladších usazených hornin tzv. žihelské pánve. Tiský granit je pro svou značnou pevnost, odolnost a vzhled oblíbeným dekoračním kamenem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čihadlo

Umístění: obce Deštná, Pluhův Ždár, Lodhéřov, Světce

Průzkumné území má přibližně tvar obdélníku o výměře cca 25 km2. Lokalita se nalézá v jednom z největších granitových těles na našem území, tzv. centrálním moldanubickém plutonu. Jedná se o složené těleso mnoha druhů granitů o rozloze několik tisíc km2. Lokalita se nachází v jeho dílčí části, tzv. klenovském plutonu, stáří cca 328 milionů let. Pro svoji odolnost je hojně využívaným zdrojem drceného kameniva a kameniva pro hrubou kamenickou výrobu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Horka

Umístění: obce Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov, Vlčatín

Průzkumné území má přibližně tvar nepravidelného pětiúhelníku o výměře cca 28 km2. Lokalita leží v třebíčském plutonu, ve východní části moldanubika, starém 340 milionů let. Typickou horninou je zde durbachit (druh granitu s unikátním složením i vlastnostmi). Obsahuje větší množství draslíku a hořčíku, ale také thoria a uranu, což jej činí mírně radioaktivním (obdobně jako syenity na lokalitě Magdaléna). Třebíčský pluton s rozlohou cca 500 km2 je největším tělesem těchto hornin na světě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrádek

Umístění: obce Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov, Rohozná

Průzkumné území má tvar nepravidelného šestiúhelníku o výměře cca 24 km2. Lokalita se nalézá v jednom z největších granitových těles na našem území, tzv. centrálním moldanubickém plutonu. Jedná se o složené těleso mnoha druhů granitů o rozloze několik tisíc km2. Lokalita se nachází v jeho dílčí části, je tvořena granity typu bílý kámen a čeřínek. Pro své dobré technologické vlastnosti jsou zdrojem drceného kameniva a kameniva pro hrubou kamenickou výrobu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraví hora

Umístění: obce Sejřek, Bukov, Drahonín, Moravské Pavlovice, Věžná, Milasín, Olší, Střítež

Průzkumné území má tvar nepravidelného dvanáctiúhelníku o výměře cca 17 km2. Území lokality je tvořeno přeměněnými horninami – granulity a migmatity, tvořící těleso čočkovitého tvaru mezi ložisky uranu Rožná a Olší. Jedná se o horniny, které vznikly ve velkých hloubkách 15 - 20 km. Stáří těchto hornin je zhruba 340 milionů let, vznikly během srážky kontinentů neboli variské orogeneze. Oblast patří díky blízkosti uranových dolů Rožná mezi geologicky nejprozkoumanější území v rámci České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdaléna

Umístění: obce Jistebnice, Božetice, Nadějkov

Průzkumné území má přibližně obdélníkový tvar o rozloze cca 23 km2. Typickou horninou jsou zde tmavé syenity (hrubozrnná hornina, která, na rozdíl od granitů, obsahuje velmi malé množství křemene), které vznikly v době před 340 miliony let. V porovnání s ostatními zvažovanými horninami pro výstavbu úložiště mají zvýšenou přirozenou radioaktivitu související s přirozeným obsahem uranu. Lokalita je součástí rozsáhlého tělesa granitoidů (žul) o rozloze několik tisíc km2 středočeského plutonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Skalním - EDU západ

 

Umístění: obce Boňov, Dolní Vilémovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipník u Hrotovic, Myslibořice, Ostašov na Moravě, Příložany, Ratibořice na Moravě a Zárubice.

Průzkumné území zaujímá rozlohu 27,49 km2, má tvar relativně pravidelného pětiúhelníku. Je situováno cca 60 kilometrů na západ od Brna v území geomorfologické jednotky Českomoravská vrchovina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Janoch - ETE jih

Umístění: obce Temelín, Hluboká nad Vltavou, Olešník a Dříteň

Průzkumné území má tvar nepravidelného čtyřúhelníku a zaujímá plochu 22,31 km2. Nachází se v Jihočeském kraji cca 20 kilometrů severozápadně od krajského města České Budějovice, cca 6,5 kilometrů jihozápadně od Týna nad Vltavou a 9 kilometrů severozápadně od Hluboké nad Vltavou. Z hlediska geomorfologického členění je lokalita Janoch součástí systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava.