SubmenuZavřít

Zajištění bezpečnosti

Při výběru lokality pro hlubinné úložiště je třeba prokazatelně a věrohodně doložit nejen provozní bezpečnost pokrývající období několika desítek až stovek let, ale především dlouhodobou bezpečnost pro období statisíců let. Hodnocení provozní bezpečnosti se výrazně neliší od hodnocení provozní bezpečnosti současných povrchových a přípovrchových úložišť. Podstatně složitější je však hodnocení bezpečnosti dlouhodobé. Jedná se totiž o časový horizont srovnatelný s vývojem homo sapiens.

Hodnocení bezpečnosti vyžaduje především porozumět procesům a událostem probíhajícím v úložném systému. Prokázání bezpečnosti po dobu statisíců let je možné pouze na základě využívání řady matematických a výpočetních popisů fyzikálně-chemických procesů probíhajících v úložišti a jeho okolí. Modelový popis těchto procesů musí vycházet z obecně platných fyzikálních zákonů a porovnání laboratorních dat s daty získanými v reálném prostředí a s daty z tzv. přírodních analogů, jako je například „přírodní reaktor“ Oklo v uranovém ložisku v africkém Gabunu.

Hodnocení bezpečnosti je prioritní oblastí všech národních programů při výzkumu a vývoji hlubinného úložiště. Vzhledem k tomu, že každá země má své specifické horninové prostředí, nelze zcela spoléhat na zahraniční výzkumy. Je proto nutné hodnotit konkrétní lokality zvlášť. K prokázání bezpečnosti je třeba mít dostatečné znalosti z velkého množství oborů počínaje geologií až po aplikovanou matematiku.

 

Více informací k zajištění bezpečnosti hlubinného úložiště naleznete ZDE [PDF]

Střednědobý plán výzkumu a vývoje pro potřeby umístění hlubinného úložiště v ČR naleznete ZDE [PDF]