SubmenuZavřít

Výzkumné projekty

V rámci přípravy hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva SÚRAO realizuje řadu výzkumných a demonstračních projektů. Jejich cílem je získat informace o proveditelnosti úložiště a dlouhodobém chování úložného systému a okolního horninového masívu v různých podmínkách. Tyto údaje slouží k nezbytným bezpečnostním rozborům.

SÚRAO se také účastní řady mezinárodních výzkumných projektů. Aktivně se zapojuje také do evropského výzkumu svou účastí v řídicím výboru technologické platformy Implementing Geological Disposal Technology Platform (IGD-TP).

Kromě jiného Správa úložišť radioaktivních odpadů provozuje Podzemní výzkumné pracoviště Bukov, které slouží k získávání dat a charakteristik úložiště z reálných hloubek horninového prostředí. I to poslouží k hodnocení bezpečnosti budoucího hlubinného úložiště.

Cenné poznatky SÚRAO získává také společnými experimenty v zahraničních podzemních laboratořích (například v laboratoři Grimsel ve Švýcarsku). Jejich hlavním cílem je porozumět procesům, které budou probíhat v hlubinném úložišti a získat data pro bezpečnostní rozbory. Cílem účasti SÚRAO v těchto experimentech je získat potřebné informace a zkušenosti pro provádění obdobných experimentů v ČR.